Skip to: WRAP – Landelijke WRAP Facilitator Refresher training maart 2024

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP – Landelijke WRAP Facilitator Refresher training maart 2024

Voor wie?

Voor WRAP Facilitators die (aantoonbaar) twee jaar (of langer) geleden het certificaat WRAP Facilitator hebben behaald.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben een certificaat WRAP Facilitator van twee jaar oud (of ouder).
  • Hebben de afgelopen twee jaar samen met een geschoolde collega WRAP groepen gefaciliteerd (of zijn in de gelegenheid dit in de toekomst te gaan doen wanneer dit door omstandigheden eerder niet is gebeurd).
  • Zijn in de gelegenheid middels intervisie de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen.

Inhoud

Drie bijeenkomsten van elk 8 uur gegeven door twee Advanced Level WRAP Facilitators. Het programma bestaat uit verdiepende uitwisseling en praktijkoefeningen. Deelnemers stellen na afloop van de training een mentorplan op.

Studiemateriaal

Handboek voor WRAP Facilitators hebben deelnemers al in hun bezit (Kenniscentrum Phrenos is licentiehouder Nederlandse vertaling).

Doorlooptijd

Circa een maand om na afloop van de training het mentorplan op te stellen.

Leeruitkomsten

Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan en hun vaardigheden om te faciliteren verdiept.

Certificering

Deelnemers ontvangen een hernieuwd certificaat voor WRAP Facilitator dat weer twee jaar geldig is. Een verplichte driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door Dienke Boertien en Evelien Hulshof (Advanced Level WRAP Facilitators).

Data en tijd

Maandag 18 maart van 9.30-17.00 uur
Dinsdag 19 maart van 9.30-17.00 uur
Woensdag 20 maart van 9.30-17.00 uur

Locatie

Kenniscentrum Phrenos
Da Costakade 45, Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief lunch.
€ 682,- voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 853,- voor overigen

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Back To Top