Skip to: Basistraining POD

Kenniscentrum Phrenos website

Basistraining POD

Basistraining POD voor de ontwikkeling van basiskennis en vaardigheden dialogisch werken

Wat is POD?

Peer-supported Open Dialogue is een werkwijze voor houding en handelen die het verbinden, luisteren, contact maken centraal stelt als uitgangspunt om tot een passende behandeling of ondersteuning te komen.
Open Dialogue is ontwikkeld in Finland in de jaren 80 van de vorige eeuw. Met de recentere toevoeging van de P van peer-support is ervaringskennis methodisch in de werkwijze geïntegreerd.
Zeven principes vormen het organisatorische en inhoudelijke basis van deze dialogische werkwijze:
1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
6. Tolerantie voor onzekerheid: geen diagnose stellen maar betekenis op laten komen.
7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Wat leer je?

Je leert om samen met de cliënt en zijn sociale netwerk ruimte te maken voor de verschillende perspectieven, inclusief de eigen vakkennis. Vanuit de open dialoog met de andere netwerkleden onderzoek je welke behandeling en ondersteuning aansluiten. Leidend hierbij is het principe Nothing about the client without the client. Keuzes worden gemaakt in de netwerkbijeenkomsten waar in ieder geval de cliënt altijd aanwezig is.
In de training staan self work (o.a. door de beoefening van mindfulness), het verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.
Je ontwikkelt en werkt aan de competenties luisteren, vragen stellen en reflecteren waarbij je aandacht hebt voor relationele sensitiviteit vanuit de drie kernwaarden van POD (onvoorwaardelijke warmte, openheid en authenticiteit). Voor dialogisch werken is het ook van belang aandacht te hebben voor polyfonie en verschillende, conflicterende perspectieven. Je ontwikkelt om je professionele kennis en persoonlijke ervaringen dienstbaar te maken en hierin onzekerheid en pijn te verdragen en aan te sluiten bij de uitingen en inzichten van de leden van het netwerk. Tot slot leer je alle competenties toe te passen in je dagelijkse praktijk en je hierbij organisatiesensitief op te stellen.
Deze competenties zijn onder andere gebaseerd op de Dialogic Practice Therapy Worksheet van Olson M. & Ziedonis D. (2015)

Voor wie?

De opleiding is voor iedereen die werkt in de geestelijke gezondheidszorg of het sociaal domein en die daarin wil leren om nog meer dialogisch te werken.

Voorwaarde voor deelname

  • Je hebt een vooropleiding op hbo-niveau of hoger ofwel een vergelijkbaar werk- en denkniveau op basis van werkervaring.
  • Je bent bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
  • Je beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen.
  • Je beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk.

Hoe leer je?

In 2 keer 4 dagen krijg je een aanbod van theorie, mindfulness, veel praktijkoefeningen en reflectie in kleine vaste groepen (supportgroepen). Tussen deze twee perioden door bestudeer je literatuur en schrijf je een aantal reflecties en een essay . Daarnaast oefen je in de praktijk met netwerkgesprekken (minimaal 5). Als eindopdracht maak je een video-opname van een POD gesprek.

Studiebelasting

Naast deelname aan de training besteed je 6 tot 8 uur per trainingsweek aan voorbereiding, uitwerken van opdrachten, reflectie in je supportgroep en aan de netwerkgesprekken. Om dit alles zelfstandig te organiseren, wordt een actieve leerhouding verwacht.

Data en tijden

  • Week 1: 22 t/m 25 november 2022, tijden van 9.00-17.00 uur
  • Week 2: 17 t/m 20 januari 2023, tijden van 9.00-17.00 uur

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45 te Utrecht

Kosten

€2.055,- voor deelnemers die werken bij een deelnemende organisatie van Phrenos
€2.465,- voor anderen

Studiemateriaal

Een aantal artikelen worden ter beschikking gesteld en twee boeken dienen zelf te worden aangeschaft (kosten ca €85,-).

Door wie

De training wordt verzorgd vanuit Kenniscentrum Phrenos Nederland. De POD-trainers zijn Kwok Wong (psychiater bij GGz Eindhoven) en Martijn Kole (ervaringsdeskundige). Beide zijn POD-gediplomeerd met ruime ervaring van POD in de praktijk en zijn tevens opgeleid tot POD-trainer. De trainers zijn beschikbaar voor begeleiding bij vragen in de periode tussen de trainingen.

Certificering, erkenning en accreditatie

De training wordt afgesloten met een certificaat. Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NVRG, VSR, V&V en Register Zorgprofessionals.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dienke Boertien; dboertienkcphrenos.nl, contactpersoon POD-opleiding bij Kenniscentrum Phrenos

Download de flyer

Back To Top