Skip to: Phrenos werkconferentie, 6 maart 2024

Kenniscentrum Phrenos website

Phrenos werkconferentie, 6 maart 2024

Vakmanschap en samenwerken

‘De uitdaging van relationeel werken’ is het centrale thema van de 1e werkconferentie van Kenniscentrum Phrenos. Het is een dag in het teken van vakmanschap en samenwerken op alle niveaus, voor en door onze deelnemende organisaties.

Inspiratie – ontmoeting – uitwisseling

Op deze dag zoomen we in op relationeel werken, vakmanschap en (domeinoverstijgende) samenwerking. Ontmoeting, inspiratie en leren van elkaar staan centraal. We delen onderling mooie en alledaagse praktijkvoorbeelden en gaan met elkaar in gesprek over de dilemma’s en kansen. Je gaat geïnspireerd naar huis met handvatten waarmee je direct aan de slag kunt in jouw dagelijkse praktijk.

Deze bijeenkomst is uitsluitend voor deelnemende organisaties van Kenniscentrum Phrenos.
Deelname is gratis. 

Datum: 6 maart 2024

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht

Inschrijven

Inschrijven voor de Werkconferentie kan uitsluitend via het inschrijfformulier

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, de  NVvP, het Kwaliteitsregister V&VN, het VSR en het Registerplein.

Organisatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
info@kcphrenos.nl, 030 – 2931626

Programma

9.30 uur   Inloop. Ontvangst deelnemers, koffie en thee staat klaar.

10.00 uur Welkom door het bestuur van Kenniscentrum Phrenos.

10.10 uur Inhoudelijke aftrap, door Floortje Scheepers, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos, psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz bij UMC Utrecht.

10.30 uur Vakmanschap met ervaring.
Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos leidt het thema vakmanschap in en gaat in op de afstemming van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Ook gaan we met enkele deelnemende organisaties in gesprek over hoe zij invulling geven aan dit vakmanschap.

11.30 uur  Pauze

11.45 uur Vakmanschap in de praktijk (deelsessies I).
Zes deelsessies waarin we ons verdiepen in vakmanschap aan de hand van voorbeelden, verhalen en reflecties door en voor de praktijk.

12.45 uur Lunchpauze.

13.45 uur Domeinoverstijgende samenwerking: willen, kunnen, mogen…
Christine Kuiper van Kenniscentrum Phrenos presenteert samen met GGZ Ecademy de e-learning domeinoverstijgend samenwerken. Deze e-learning is gebaseerd op het door Phrenos ontwikkelde Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Daarnaast gaan we in aan de hand van enkele vragen en stellingen met deelnemende organisaties in gesprek over de wijze waarop zij domeinoverstijgende samenwerking vormgeven.

14.30 uur  Uitreiking Jaap van Weeghel-penning.

14.45 uur  Pauze.

15.00 uur Domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk (deelsessies II).
Zes deelsessies waarin we ons verdiepen in domeinoverstijgende samenwerking aan de hand van voorbeelden, verhalen en reflecties door en voor de praktijk.

16.00 uur Reflectie op de dag, door Floortje Scheepers.

16.15 – 17.00uur Creatieve afsluiting en borrel.

Back To Top