Skip to: Verslag Het Nationale Psychose Congres 2022

Kenniscentrum Phrenos website

  • Het Nationale Psychose Congres werd dit jaar gehouden in De Eenhoorn in Amersfoort en bestond uit twee delen: Op woensdagavond 28 september was er ’s avonds een Masterclass: “Fenomenologie van psychose”. In de Masterclass werd gekeken hoe met een fenomenologische benadering de subjectieve ervaringen van psychose onderzocht kunnen worden om de essentie van psychose beter […]

  • Op 30 september vond het Nationale Psychose Congres plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Ongeveer 200 deelnemers namen enthousiast deel aan de live bijeenkomst. Het was duidelijk heel fijn om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Maar ook online werd het congres door ruim 70 deelnemers gevolgd. Hieronder volgt een verslag van de dag. […]

Back To Top