Skip to: MOB – In-company training Met Open Blik

Kenniscentrum Phrenos website

MOB – In-company training Met Open Blik

Afwegingen over openheid in werk met beslishulp CORAL

Voor wie?

Voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden of werkenden met psychische problemen. Het gaat hierbij om beginnende IPS-professionals en arbeidsintegratieprofessionals van gemeenten of UWV die in hun werk te maken hebben met mensen met psychische problemen.

Voorwaarden voor deelname

 • Werkervaring: strikte voorwaarden zijn niet van toepassing. Bij voorkeur werkend in de langdurige (ggz) zorg en/of de rehabilitatie & arbeidsre-integratie. Een ondernemende houding en denken in kansen is belangrijk.
 • Visie: Van belang dat je het vertrouwen hebt dat mensen met ernstige psychische problemen die willen werken dat meestal ook kunnen, mits er voldoende ondersteuning aanwezig is.

Inhoud training

De training bestaat uit twee delen.
1. De eerste bijeenkomst van 4,5 uur (inclusief lunchpauze) is op locatie en worden de volgende thema’s behandeld en geoefend:

Stigma

 • Stigma rondom psychische problemen in werksituaties vanuit het perspectief van werkzoekenden en werkenden met psychische problemen
 • Kennis over stigma
 • Bewustzijn van stigma bij zichzelf en in de omgeving
 • Toepassen van kennis en inzicht rondom stigma in gespreksvoering met werkzoekenden en werkenden met psychische problemen

Openheid

 • Openheid over psychische problemen van werkzoekenden en werkenden in werksituaties
 • Kennis van wat openheid inhoudt
 • Begrip van de mogelijkheden voor (selectieve) openheid en de beschikbare hulpmiddelen
 • Vaardigheid om gesprekken met werkzoekenden en werkenden met psychische problemen aan te gaan, met behulp van CORAL

CORAL

 • Instructie over op welke manieren CORAL aangeboden en gebruikt kan worden door werkzoekenden met  psychische problemen.

2. De tweede bijeenkomst van 2 uur is online en bestaat uit reflectie op de opgedane vaardigheden en oefeningen. De inhoud van deze bijeenkomst wordt mede bepaald door de input van de deelnemers naar aanleiding van de eerste bijeenkomst.

De training duurt in totaal 6 uur.

Leeruitkomsten

De professional heeft het zelfvertrouwen en de vaardigheden om het gesprek aan te gaan met werkzoekenden/ werkenden over openheid over psychische problemen op de werkvloer en is in staat de hiervoor de beslistool CORAL op gestructureerde wijze te gebruiken en aan te bieden aan werkzoekenden met psychische problemen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname uitgegeven door Kenniscentrum Phrenos bij volledige deelname.

Trainers

De training wordt gegeven door trainers van Kenniscentrum Phrenos.

Data en tijd

In overleg af te stemmen.
De eerste bijeenkomst van 4,5 uur is fysiek.
Twee weken later volgt een tweede online bijeenkomst van 2 uur.

Locatie

De eerste bijeenkomst is fysiek en daar regelt de organisatie zelf een locatie voor.
De tweede bijeenkomst is online via Teams.

Kosten

De kosten zijn inclusief studiemateriaal en exclusief reistijd en reiskosten van de trainers.
€ 1.650,- voor deelnemende organisaties van Phrenos
€ 1.975,- voor overigen

Meer informatie?

Voor meer informatie of het plannen van een training kunt u contact opnemen met Dorien Verhoeven dverhoeven@kcphrenos.nl.

 

Back To Top