Skip to: II Deelsessie track 3: Modulaire CGT

Kenniscentrum Phrenos website

II Deelsessie track 3: Modulaire CGT

Spreker: Elise van der Stouwe, Hella Janssen en Eva Tolmeijer

Modulaire CGT (gericht behandelen van specifieke klachten met behulp van keuzemodules) is in opkomst. In deze workshop worden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd: modulaire behandeling van paranoide angst (Feeling safe) en modulaire CGT voor angst met behulp van Virtual Reality (VR Soap).

Voor deze lezing wordt gebruikt gemaakt van een bestaande webinar:
Feeling Safe-NL is een nieuwe herstelgerichte, transdiagnostische en modulaire interventie voor mensen met overmatige achterdocht of gevaarovertuigingen. Feeling Safe-NL gebruikt een holistische aanpak met effectief bevonden therapiemodules gericht op het verminderen van de factoren die de gevaarovertuiging in stand houden. Deze factoren worden vervolgens op basis van de keuze van de persoon één voor één aangepakt. Door complexe problemen op te delen in probleem in standhoudende factoren, en door deze systematisch aan te pakken op basis van de eigen keuze, ervaren mensen weer regie over problemen en komt de deur naar verandering op een kier te staan. Parallel aan het verminderen van de probleem in standhoudende factoren samen met een psycholoog, wordt er samen met een ervaringsdeskundige gewerkt aan het in kaart brengen en inzetten van de eigen krachten. Zo worden de obstakels die het herstel in de weg staan worden verminderd terwijl de draagkracht, het vertrouwen, en perspectief van mensen worden versterkt. De overkoepelende doelen van de behandeling zijn: jezelf veiliger en veerkrachtiger voelen en weer kunnen doen wat je graag zou willen doen.

VR-SOAP is een nieuwe virtual reality interventie die jongvolwassenen met een psychotische stoornis zou kunnen helpen bij het verbeteren van hun sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en maatschappelijke participatie. Het is een modulaire, gepersonaliseerde interventie waarbij er per deelnemer gekozen kan worden voor modules gericht op negatieve symptomen, sociale cognitie, sociale angst & achterdocht, zelfbeeld en sociale vaardigheden.

Back To Top