Skip to: II Deelsessie track 3: Modulaire CGT

Kenniscentrum Phrenos website

II Deelsessie track 3: Modulaire CGT

Spreker: Dauw Muijsson

Modulaire CGT (gericht behandelen van specifieke klachten met behulp van keuzemodules) is in opkomst. In deze workshop worden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd: modulaire behandeling van paranoide angst (Feeling safe) en modulaire CGT voor angst met behulp van Virtual Reality (VR Soap).

Feeling Safe is een nieuwe herstelgerichte, transdiagnostische en modulaire interventie voor mensen met paranoia of gevaarovertuigingen. Feeling Safe gebruikt een holistische aanpak met effectief bevonden therapiemodules gericht op het verminderen van de factoren die de gevaarovertuiging in stand houden. Door complexe problemen op te delen in probleem in standhoudende factoren, en door deze systematisch aan te pakken op basis van de eigen keuze, ervaren mensen weer regie over problemen en komt de deur naar verandering op een kier te staan. Deze obstakels worden vervolgens op basis van de keuze van de persoon één voor één aangepakt. De overkoepelende doelen van de behandeling zijn: jezelf veiliger en gelukkiger voelen en weer kunnen doen wat je graag zou willen doen.

VR-SOAP is een nieuwe virtual reality interventie die jongvolwassenen met een psychotische stoornis zou kunnen helpen bij het verbeteren van hun sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en maatschappelijke participatie. Het is een modulaire, gepersonaliseerde interventie waarbij er per deelnemer gekozen kan worden voor modules gericht op negatieve symptomen, sociale cognitie, sociale angst & achterdocht, zelfbeeld en sociale vaardigheden.

Back To Top