Skip to: Praktische informatie

Kenniscentrum Phrenos website

Praktische informatie

Datum: Donderdag 14 april 2022.

Tijd: 9.00 uur – 16.30 uur

Voor wie?
De dag is voor IPS-coördinatoren, IPS-trajectbegeleiders, ervaringsdeskundigen, deelnemers aan IPS-trajecten, medewerkers van UWV en gemeenten, onderzoekers en andere belangstellenden. Het is een inspirerende dag voor iedereen die werkt met of geïnteresseerd is in IPS!

Deelnamekosten
Deelnamekosten bedragen €295,-
Medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen betalen €225,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €75,-

(Indien door COVID de dag niet op locatie door kan gaan, wordt het programma online aangeboden. De deelnamekosten worden dan bijgesteld)

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Registerplein en NVVG

NVvA heeft 2,5 accreditatiepunten toegekend.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 4 accreditatiepunten.

Locatie
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Telefoon: 033 467 3730

Organisatie
Deze landelijke IPS-dag ‘IPS in beweging’ wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met UWV.

Meer weten over Individuele Plaatsing en Steun (IPS)?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

WerkenmetIPS.nl

Back To Top