Skip to: Samenwerkingsproject Gemeente Eindhoven en GGzE

Kenniscentrum Phrenos website

Samenwerkingsproject Gemeente Eindhoven en GGzE

Versterken inwoners en ondernemers door cursus MHFA

Wijkbewoners en lokale ondernemers die samen een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) volgen: leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in een wijk? Dat is de insteek van het project dat de gemeente Eindhoven en GGzE zijn gestart.

Op 4 oktober zaten in Buurthuis De Rondweg in Gestel de eerste cursisten aan tafel voor de start van de 12 uur durende cursus.

Pilot-aanpak gebiedsgericht werken

De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (MHFA) voor bewoners en ondernemers in het stadsdeel Gestel past in de pilot-aanpak gebiedsgericht werken aan leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Eindhoven. In Gestel is samen met bewoners en ondernemers besloten om extra aandacht te besteden aan: woonoverlast, jeugd, personen met verward gedrag en communicatie. Deze cursus past in de aanpak van personen met verward gedrag, allereerst in de buurten Oude Spoorbaan en Schrijversbuurt. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers en uit onderzoeksgegevens blijkt dat dit onderwerp hier erg actueel is, mede door de aanwezigheid van enkele opvanglocaties. Andere interventies die gemeente en partners rond dit onderwerp in Gestel uitvoeren, zijn het intensief beheer op enkele overlastlocaties en een gebiedsgerichte samenwerking met zorginstellingen.

Mental Health First Aid

In het project levert GGzE, als samenwerkingspartner van MHFA Nederland, de internationaal erkende cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’. In deze cursus leren de deelnemers hoe zij psychische problemen in hun omgeving kunnen herkennen en hoe ze het gesprek kunnen aangaan met iemand die psychische problemen heeft. Hoe maak je bijvoorbeeld contact met iemand die steeds somberder wordt of zelfmoordgedachten heeft? Wat doe je als iemand op straat verward gedrag laat zien?
In de cursus krijgen de deelnemers handvatten om hier op de juiste wijze mee om te gaan. In een vroeg stadium de signalen herkennen kan betekenen dat iemand met de juiste steun uit zijn eigen netwerk weer uit de problemen kan komen. Zijn de signalen zodanig dat ingeschat wordt dat professionele hulpverlening nodig is, kan degene met problemen worden aangemoedigd de juiste hulp te zoeken. Daarnaast leren cursisten hoe je kunt handelen als iemand in een crisis verkeert. Het herkennen van signalen en weten hoe hier op een goede manier gereageerd kan worden of ondersteuning kan worden geboden, kan een groot verschil maken in het leven van iemand die zich mogelijk heel eenzaam voelt en verstrikt is geraakt in de problemen die hij ervaart.

Enkele citaten van cursisten MHFA

“Door elkaar een luisterend oor te bieden en oog te hebben voor de problemen van een ander, wordt vaak erger voorkomen. In deze cursus heb ik goede tips en trucs geleerd die makkelijk toe te passen zijn in het dagelijks leven, zowel privé als op de werkvloer.”
“Mijn broer begon steeds meer drugs te gebruiken, hij trok zich terug en begon zich te verwaarlozen. Afspraken met zijn werkgever kwam hij niet meer na en in de buurt spraken buurtbewoners me steeds
vaker aan over de overlast die hij veroorzaakte. Ondanks dat ik me verantwoordelijk voelde, wist ik niet hoe ik met mijn broer over zijn problemen moest praten. Na het volgen van de cursus MHFA is het me gelukt om het gesprek met mijn broer aan te gaan. Het luisteren zonder oordelen, ondersteunen en aanmoedigen om hulp te zoeken heeft uiteindelijk tot herstel en begrip geleid. Niet alleen begrip vanuit de familie maar ook vanuit de buurt en zijn werk. Bedankt Team MHFA, zonder jullie had ik dit niet gedurfd.”

Voorkomen psychische problemen

Psychische problemen komen vaak voor. Iedereen krijgt er weleens mee te maken; in de familie, in de vriendenkring, op het werk of op school. Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de criteria van een psychiatrische diagnose op enig moment in hun leven. Ongeveer 20% van werkend Nederland heeft psychische problemen zoals angst of depressie. Vroege signalering van psychische problemen kan helpen om te voorkomen dat de klachten ernstiger worden. Zijn de problemen zo ernstig dat professionele hulp nodig is, kan degene met psychische problemen worden geholpen om passende hulp te zoeken.

Lees meer over Mental Health First Aid

Back To Top