Skip to: Rijgeschiktheidskeuring na psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Rijgeschiktheidskeuring na psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) heeft van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) groen licht gekregen voor hun project voor de herziening van de richtlijn Rijgeschiktheid bij Psychose. Het NVP wil onderzoeken hoe de keuring van mensen na een psychose vereenvoudigd kan worden.
Op dit moment legt de Gezondheidsraad samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de laatste hand aan de wijziging van de regeling Rijgeschiktheid bij psychose. De periode dat mensen na een doorgemaakte psychose niet mogen rijden, wordt verkort van twee jaar naar 6 maanden. Een beroepsrijbewijs blijft na meer dan één psychose onmogelijk. Uit beperkt onderzoek komt naar voren dat mensen met psychose relatief gezien niet vaker ongevallen veroorzaken dan anderen. Uit de recente wetenschappelijke literatuur zijn ook andere aanwijzingen aanwezig om de regeling aan te passen. Ook de manier waarop rijgeschikheid beoordeeld wordt verdient aanpassing.

Keuring door eigen psychiater

Vanuit de NVP is een werkgroep Rijgeschiktheid bij psychose (de werkgroep RijP) bezig met een inventarisatie van de hulpmiddelen die de behandelend psychiater nodig heeft om de rijgeschiktheid van een cliënt zelf te kunnen beoordelen. Bij een aantal psychiatrische en neurologische stoornissen  gebeurt dat al. Bij psychose moet dit echter altijd door een keuringsarts van het CBR gebeuren. Voor  (vaak weinig draagkrachtige) cliënten is dit stigmatiserend, onnodig vertragend en financieel belastend. Tegelijkertijd zal het in enkele gevallen goed zijn om de beoordeling aan derden over te dragen, bijvoorbeeld omdat er aanvullend onderzoek naar de rijvaardigheid vereist is, zoals dat ook het geval kan zijn bij sommige neurologische beelden.
 

Back To Top