Skip to: Reservelijst voor Conferentie Herstel met werk en WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Reservelijst voor Conferentie Herstel met werk en WRAP

De Conferentie Herstel met werk en WRAP op 9 april a.s. is een kleinschalige bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van het project: ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP’. De centrale vraag is in hoeverre aandacht voor herstel en zelfmanagement werknemers met psychische aandoeningen zou kunnen helpen om hun relatie met de werkgever te verstevigen en hun baan te behouden.
Het aantal inschrijvingen voor deze conferentie is inmiddels zo hoog, dat het maximum aantal deelnemers bereikt is. Belangstellenden die zich nu nog inschrijven komen op een reservelijst. Later in het jaar bericht de organisatie u of de conferentie herhaald wordt.
Tijdens de conferentie vindt een tweegesprek tussen een werknemer en jobcoach plaats, houdt een ervaringsdeskundige een lezing over het belang van zelfmanagement bij werk, worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt het perspectief van werkgevers belicht.
’s Middags zijn er vier werktafels: Werk en Stigma, Een WRAP voor werk, Arbeidsbegeleiding en Herstel, en Hoe kom je met IPS aan een baan en wat kom je tegen?
De conferentie wordt afgesloten met de uitreiking van een brochure aan ZonMw waarin de uitkomsten van het onderzoek handzaam zijn samengevat.

Back To Top