Skip to: Qracht 500: Gezocht passende maatschappij

Kenniscentrum Phrenos website

Qracht 500: Gezocht passende maatschappij

In Qracht 500 heeft redacteur Annemiek Onstenk honderd mensen die psychisch kwetsbaar zijn gevraagd naar hun ervaringen met werk en werkloosheid. Zij vertellen over hun waardigheid, kwetsbaarheid, hun kwaliteiten en over hoe ze bejegend worden. Hun verhalen gaan over de voor- en nadelen van open zijn over je psychische kwetsbaarheid, over de wens om mee te kunnen doen en om geaccepteerd te worden zoals je bent. Psychische problemen kan iedereen immers krijgen.

Open zijn of niet?

In het magazine staan veel portretten met naam en foto van de geïnterviewde.  Deze mensen komen openlijk uit voor hun aandoening en vertellen dat ook op hun werk. Argumenten zijn: ze komen er toch wel achter, of dan kan mijn werkgever er rekening mee houden. Anderen blijven anoniem en geven aan dat als ze erover verteld hadden bij hun sollicitatie, ze zeker niet aangenomen zouden zijn.

Positieve benadering

Openheid geven over je aandoening pakt niet altijd gunstig uit, zo blijkt uit verschillende verhalen van mensen die ontslag kregen omdat ze niet goed zouden functioneren. In het magazine wordt daarom ook ingegaan op vooroordelen die jammer genoeg nog volop leven bij werkgevers. Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden.

In het magazine komen ook werkgevers aan het woord, bijvoorbeeld Bert van Boggelen, ambassadeur van De Normaalste Zaak, een club van werkgevers die graag mensen met een kwetsbaarheid in dienst nemen.  Jobcoaches vertellen over het succes van Individuele Plaatsing en Steun, een methode om mensen die in behandeling zijn of begeleiding krijgen in de ggz te helpen om een betaalde baan te vinden en te behouden, en over hoe ze samenwerken met UWV en gemeenten om mensen uit de uitkering te krijgen. Ook blijken veel mensen zich goed thuis te voelen in het vrijwilligerswerk.

Passende maatschappij gezocht

Hoewel het beleid erop gericht is om veel mensen weer te laten participeren in onze maatschappij, blijkt uit de portretten dat er nog veel werk aan de winkel is om dit te bewerkstelligen. Vandaar de ondertitel Passende maatschappij gezocht.

Qracht 500 is een uitgave van Uitgeverij Tobi Vroegh. Losse nummers zijn te bestellen op www.qracht500.nl en op www.tobivroegh.nl

Het magazin Qracht 500 werd mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs en financiers  waaronder Kenniscentrum Phrenos.

 

 

 

 

 

Back To Top