Skip to: Publieksversie Over de brug

Kenniscentrum Phrenos website

Publieksversie Over de brug

Uitreiking publieksversie PvA epaOp 13 november 2014 werd op het Phrenos Psychosecongres de publieksversie van het rapport Over de brug door Jaap van Weeghel, directeur van Phrenos, aangeboden aan mw. Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning  van VWS. Het rapport Over de brug beschrijft het plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Het volledige rapport werd op 14 oktober door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij deed de minister op basis van het rapport een drietal aanbevelingen.
In haar lezing tijdens het congres verwees Van Kooten naar de aanbevelingen van de minister, die volgens haar goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen ondersteunen. Het gaat om het voorstel van de LPGGz voor herstelacademies (zelfregiecentra), het ontwikkelen van een zorgstandaard Ernstige psychische aandoeningen en om werkafspraken over de transitie langdurige intramurale ggz, die terug te vinden zijn in stedelijke kompassen en de innovatieagenda.
Volgens Van Kooten wordt in de publieksversie kort en bondig ingegaan op zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en wordt daarmee een brug geslagen naar sectoren buiten de ggz.
Download de publieksversie van het rapport Over de brug

Back To Top