Skip to: Psychodynamic Neuroscience!

Kenniscentrum Phrenos website

Psychodynamic Neuroscience!

Al geruime tijd woedt er een heftig debat tussen enerzijds de neurowetenschappers en anderzijds diegene die vinden dat daarmee het aspect van de geest/psyche/mind wordt veronachtzaamd. Het boek “Wij zijn ons brein” van Swaab gaf dit debat recent nog een publieke impuls. In dit symposium komen wetenschappers aan het woord die een goed beeld schetsen van een overkoepelend en integratief paradigma, en een stevig onderbouwd argument geven tegen een te eenzijdige en deterministische benadering vanuit de neurobilogie.
Datum: 12 november 2014
Locatie: De Veste Amersfoort
Organisatie: PePs en NVNPSA
Folder Psychodynamic

Back To Top