Skip to: Project MoVIT van start tijdens Phrenos Psychosecongres 8 december

Kenniscentrum Phrenos website

Project MoVIT van start tijdens Phrenos Psychosecongres 8 december

De aanvraag bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling voor het project MoVIT (Model Voor Intercollegiale Toetsing) is goedgekeurd. Goed nieuws! Doel van de MoVIT is de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Model voor intercollegiale toetsing

Daarmee start een traject waarin een interactief model voor onderlinge werkbezoeken wordt ontwikkeld. Teams nemen een kijkje in elkaars keuken, voor wederzijdse inspiratie, reflectie op de eigen zorgpraktijk en verbetering van de kwaliteit van zorgverlening en/of -organisatie. Vier teams zullen elkaar tijdens de pilot, die in de zomer van 2017 plaatsvindt, bezoeken. Dat zijn enerzijds teams die in het kader van Herstel voor Iedereen aan de realisering van actieplannen werken, en anderzijds VIP-teams die bij het Netwerk Vroege Psychose (NVP) zijn aangesloten. Het project is op 1 december 2016 van start gegaan en zal een jaar later op 1 december 2017 worden afgerond.

Taakverdeling

Het Actieplatform Herstel voor Iedereen heeft de coördinatie van de monitoring van haar activiteiten aan Kenniscentrum Phrenos gegeven. Naast kwantitatieve dataverzameling die het Trimbos-instituut in samenwerking met de deelnemende instellingen zal verzorgen, zal kwalitatieve toetsing met behulp van de MoVIT deel uit maken van de monitoring. Tijdens de pilotfase zullen twee Herstel-voor Iedereen-instellingen een MoVIT-werkbezoek uitvoeren.

Meer dan professionals van de ggz alleen

Niet alleen de perspectieven van management en professionals worden meegenomen, ook patiënten en familie worden gehoord en betrokken, zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering van het model. Daarnaast wordt aan relevante maatschappelijke samenwerkingspartners (zoals RIBW, huisartsen en sociale wijkteams) gevraagd input te geven tijdens het werkbezoek, omdat zij steeds meer betrokken zijn bij de zorg voor en ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische problemen (EPA).

Mooie start tijdens Phrenos Psychosecongres op 8 december

Tijdens het Psychose Congres van Phrenos zijn de plannen van de MoVIT tijdens een mini-symposium aan het publiek voorgelegd. Christine Blanke (Anoiksis), Chrisje Couwenbergh (projectmedewerker, Phrenos) en Dorothé van Slooten (projectleider, Phrenos) presenteerden daarbij de plannen en vroeg de aanwezigen om input voor het model, maar ook voor ideeën over thema’s die van belang zijn om tijdens een werkbezoek te bespreken. Daarbij kwam de kern van goede zorg aan de orde. Waarden als respect, optimisme, gelijkwaardigheid, diversiteit, kwetsbaarheid en openheid naar voren. ‘Zorg die je voor je familie zou willen kiezen’, werd als motto geopperd, of ‘Actief bouwstenen voor geluk halen’.

Samenwerking

GGz inGeest (hoofdaanvrager), GGz Breburg, Parnassia en Mondriaan werken in het MoVIT-project samen met Anoiksis, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Universiteit Maastricht, en het Netwerk Vroege Psychose. De ondersteuning van het MoVIT-project wordt verzorgd door Kenniscentrum Phrenos. Voor vragen over het project, kunt u contact opnemen met Dorothé van Slooten (d.slooten@kcphrenos.nl)
 

Back To Top