Skip to: Project BE-Grip van start

Kenniscentrum Phrenos website

Project BE-Grip van start

In april 2023 is het project BE-Grip van start gegaan. In dit project werkt Kenniscentrum Phrenos samen met MIND, ESHPM, Verwey-Jonker Instituut, CCE, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos-instituut, CCV en IVO aan een betere aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.

Begeleiding en Evaluatie grip op onbegrip (BE-grip)

Vanuit het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt ingezet op regionale netwerken waarin praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samenwerken op het gebied van onbegrepen gedrag.

BE-Grip is een tijdelijk en multidisciplinair netwerk dat als doel heeft de regionale netwerken op het gebied van onbegrepen gedrag te ondersteunen bij het realiseren van passende zorg en begeleiding daar waar complexiteit dit in de weg staat. Dat doen we door kennis en kunde zichtbaar te maken, te verbinden, op te halen, te verrijken en weer beschikbaar te stellen aan andere netwerken. We willen onderzoeken en ontdekken welke ruimte er nodig is om het goede goed te doen met en voor betrokkenen, wat dit ondersteunt maar ook wat dit belemmert.

 Lerend systeem

Het project beoogt bij te dragen aan een duurzaam lerend systeem dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en inzichten ten behoeve van een mensgerichte aanpak die de leefwereld centraal stelt. Daarom zet het project in op:

  • het begeleiden van netwerken op casus, regionaal en bovenregionaal niveau;
  • het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling en effecten van de leer- en verbeterprocessen;
  • de verspreiding van goede praktijken en toepasbare kennis;
  • het faciliteren van beleidsreflectie op landelijk niveau;

Het project heeft een looptijd van 3 jaar en loopt van medio 2023 tot medio 2026.

Kijk voor meer informatie onder Kennisproducten

Back To Top