Skip to: Prijzen voor posterpresentaties op 10de Phrenos Psychosecongres

Kenniscentrum Phrenos website

Prijzen voor posterpresentaties op 10de Phrenos Psychosecongres

Tijdens het 10de Phrenos Psychosecongres van 13 november 2014 werden prijzen uitgereikt voor posterpresentaties in twee categorieën: wetenschap en zorginnovatie. De jury bestond uit Nynke Boonstra (GGZ Friesland), Berber van der Vleugel (GGZ NHN), Marieke Pijnenborg (GGZ Drenthe) en Pieter Jan Mulder (UCP/UMCG). Zij kenden de prijzen toe aan de onderzoeksgroep van Jojanneke Bruins voor het onderzoek naar het effect van cannabis op metabole stoornissen en psychotische symptomen, en aan Mandy de Goederen, voor het zorginnovatieproject Behoud je netwerk in tijden van psychische instabiliteit. Hieronder kunt u het juryrapport lezen.
Posterjury 1
vlnr: Nynke Boonstra, Berber van der Vleugel, Marieke Pijnenborg en Pieter Jan Mulder

Juryrapport

Wetenschappelijk
Posterprijs Wetenschappelijk 4In deze categorie wetenschap werden posters tentoongesteld over zeer uiteenlopende onderwerpen, van symptomen en behandeling, tot  rehabilitatie-interventies en herstel. Deze posters betreffen mooi maar ingewikkeld onderzoek zoals dat van mevr J. Wigman over de netwerkbenadering van psychopathologie, tot heerlijk helder en praktisch relevant onderzoek zoals dat naar de  mening van cliënten over internetbehandeling van Annet Wilpstra. De jury wil ook onder de aandacht brengen de poster van Esther Sportel. De inhoud is weliswaar teleurstellend aangezien geen van de respondenten reageerde, maar de bevinding zelf is prachtig weergegeven en lokt de discussie uit in hoeverre stigma ter discussie te stellen valt met mensen uit de maatschappelijke context waarbinnen patiënten met EPA geacht worden te participeren.
De eerste prijs in deze categorie ging naar de onderzoeksgroep van Jojanneke Bruins voor het onderzoek: het effect van cannabis op metabole stoornissen en psychotische symptomen. Hiervoor werden de gegevens van meer dan 3000 patiënten gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat stoppen met het gebruik van cannabis weliswaar positieve effecten heeft op de psychotische symptomen, maar ook dat de lichamelijke effecten van stoppen met cannabisgebruik niet veronachtzaamd mogen worden.
Posterprijs Zorginnovatie 2Zorginnovatie
Herstel en participatie zijn de kernbegrippen in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en dat zagen we terug in de categorie zorginnovatie. De postermarkt was grensverleggend in de zin dat niet alleen ingediende voorstellen en posters werden beoordeeld. Er waren meer mogelijkheden om innovatieve projecten te presenteren, bijvoorbeeld met behulp van digitale middelen zoals app’s. Er waren diverse inzendingen die aan alle criteria voldeden. De prijs in deze categorie ging naar Mandy de Goederen, voor Behoud je netwerk in tijden van psychische instabiliteit. Een samenwerking tussen ggz-medewerkers en social designers leidde tot het prototype van deze app, waarbinnen bestaande contacten worden geïmporteerd in een sociale netwerkkaart en cliënten persoonlijke doelen verbinden aan de belangrijkste contacten. De app houdt bij in hoeverre deze eigen doelen worden behaald en geeft tips om nog openstaande doelen te behalen dan wel belemmeringen om deze te behalen op te heffen. De jury sprak haar waardering niet alleen uit voor het design en de poster, maar ook voor de presentatie van zowel het concept als de uitvoering.
 
 
 
 

Back To Top