Skip to: Presentatie Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid 13 april

Kenniscentrum Phrenos website

Presentatie Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid 13 april

Op maandagmiddag 13 april wordt het nieuw ontwikkelde basiscurriculum ervaringsdeskundigheid gepresenteerd in Utrecht, In de Driehoek.
Kenniscentrum Phrenos, HEE, het Trimbos-instituut en een werkgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen en docenten die opleidingen verzorgen voor ervaringsdeskundigen, hebben samen dit basiscurriculum opgesteld.  Het  dient als kader voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs en bij- en nascholingen voor ervaringsdeskundigen die werkzaam willen zijn in de GGz en aanverwante werkvelden, bijvoorbeeld de sociale wijkteams. De aanleiding voor de samenstelling van dit basiscurriculum is om ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en een kader aan te reiken voor het onderwijs.
Het basiscurriculum bestaat uit vier basismodulen en vier praktijkmodules. We spreken van een basiscurriculum om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het geen kant en klaar lespakket betreft. De vertaalslag voor het praktische onderwijs is aan de docenten zelf.
Op 13 april zijn er verschillende presentaties en vertellen docenten hoe zij in het onderwijs aan de slag kunnen gaan met het basiscurriculum. Zij illustreren dit elk op hun eigen wijze. Tevens is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling. Ervaringsdeskundigen, docenten en opleiders, onderwijsvernieuwers, beleidsmedewerkers en P&O-functionarissen zijn van harte uitgenodigd. De middag is gratis toegankelijk. Het belooft een mooi programma te worden. Bovendien is met de ontwikkeling van het basiscurriculum ervaringsdeskundigheid een nieuwe mijlpaal gezet voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid.

Programma

12.30 Inloop
13.00 Welkom door Jos Terhaag, middagvoorzitter
13.10 Toelichting op het project, Dienke Boertien, Kenniscentrum Phrenos
13.25 Presentatie Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid, Marian van Bakel,HEE
13.45 Intermezzo door Renee Smulders, HEE
14.10 Vier presentaties rond de praktijkmodules:
– Ondersteuning zelfhulp en peer coaching door Marjo Boer, Zadkine
– Tegengaan stigma door Alie Weerman, Windesheim
Pauze
– Kwartiermaken door Evelien Hulshof, Howie the Harp
– Inrichten herstelondersteunende zorg, Marian Hoogsteen, AD Groningen
16.45 Plenaire afsluiting

Voor wie?

Ervaringsdeskundigen, docenten, praktijkopleiders en mensen werkzaam bij P&O zijn van harte welkom op deze middag.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Locatie en tijd

In de Driehoek (Willemsplantsoen 1c Utrecht) op maandag 13 april van 13.00 – 17.00 uur

Deelnemen

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Diana de Ruijter-Korver via druijterkorver@trimbos.nl onder vermelding van: opgave 13 april presentatie basiscurriculum. U krijgt dan een bevestiging en de routebeschrijving toegestuurd.

Meer informatie over het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid

Sonja van Rooijen, srooijen@trimbos.nl

Back To Top