Skip to: Praktijkgericht aan de slag met de Klantreis Plus

Kenniscentrum Phrenos website

Praktijkgericht aan de slag met de Klantreis Plus

Zoek je naar een manier om meer zicht en grip te krijgen op de samenhang en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in jouw werkgebied? En wat je daarin kan verbeteren? Een Klantreis Plus helpt je daarbij.

Klantreis Plus

De klantreis is een onderdeel van het Kompas Ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie Een klantreis Plus betekent dat je niet vanuit één casus, maar vanuit verschillende klanten kijkt, waardoor er een completer beeld van de zorg- en ondersteuning in een werkgebied. Het kijken vanuit de bril van de cliënt (en zijn of haar naasten) en de route die de cliënt aflegt bij de zoektocht naar begeleiding, zorg en ondersteuning, geeft inzicht in hoe het staat met de samenhang en kwaliteit ervan. Wat gaat goed, wat kan beter? Op basis van de uitkomsten van een klantreis Plus kun je samen actie ondernemen.

Deelnemers

De Klantreis Plus voer je uit met een groep van 6 tot 10 personen, op deze wijze kan iedereen voldoende aan bod komen. Van belang is een juiste mix van mensen: zowel uitvoerders, beleidsmakers en (familie-)ervaringsdeskundigen uit verschillende domeinen. Je kunt er daarbij voor kiezen om een aparte klantreis te houden met alleen cliënten/naasten/(familie-)ervaringsdeskundigen, daar dit de gevoelde veiligheid om informatie te delen kan vergroten.

Resultaten

Na uitvoering ervan is er een helder én gedeeld beeld van dat wat goed gaat en dat wat beter kan op het vlak van samenhang en kwaliteit. Op basis hiervan kun je een concreet verbeterplan formuleren.  Denk bijvoorbeeld aan beter signaleren van psychische problemen door een wijkteam, waardoor problemen niet uit de hand lopen. Of nauwere samenwerking tussen schuldhulp en ggz, daar psychische en financiële problemen vaak samengaan.

Praktisch

Een klantreis Plus duurt om en nabij een dagdeel. U kunt deze op basis van het draaiboek in het Kompas zelf uitvoeren maar ook aan Phrenos vragen u hierbij te begeleiden.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden of vragen over dit aanbod? Neem vrijblijvend contact op met Christine Kuiper, medewerker domeinoverstijgend samenwerken Kenniscentrum Phrenos ckuiper@kcphrenos.nl

[Foto van Timon Studler on Unsplash]
Back To Top