Skip to: Posterprijzen Phrenos Psychosecongres naar onderzoek over CAT en over herstelondersteunende zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Posterprijzen Phrenos Psychosecongres naar onderzoek over CAT en over herstelondersteunende zorg

De posterprijzen uitgereikt bij het Phrenos Psychosecongres gingen dit jaar naar Lisette van der Meer (Lentis/RGOc) en naar Boudien van der Pol en Amarins Haijma  (GGZ Friesland VIP-team).
Lisette van der Meer won 1e prijs  in de categorie wetenschappelijk met haar poster over haar onderzoek naar ‘Compenseren kun je leren: Cognitieve Adaptatie Training’. De jury was onder de indruk van het feit dat een verpleegkundige interventie op gedegen wijze onderzocht werd bij een grote groep mensen die gedurende lange tijd intensieve psychische zorg nodig hebben. De poster had bovendien een aantrekkelijke vormgeving.
Naar de poster
Boudien van de Pol ontving de eerste prijs in de categorie zorginnovatie voor haar poster over herstelbevorderende en belemmerende factoren: ‘Herstelondersteunende zorg voor cliënten met een eerste psychose’. Het betreft een kwalitatief onderzoek bij patiënten (18-40 jaar) van het VIP-team van GGZ Friesland, door middel van semi-gestructureerde interviews. De uitkomsten werden direct vertaald naar aanbevelingen voor de praktijk. De jury roemde de praktische toepasbaarheid van de resultaten.
Naar de poster

Eervolle vermelding

De poster Zie jij de olifant? Training Over Trauma Gesproken© kreeg een eervolle vermelding.
Meer informatie: www.traumaenpsychose.nl
 

Back To Top