Skip to: Plan van Aanpak Over de Brug in De Psychiater

Kenniscentrum Phrenos website

Plan van Aanpak Over de Brug in De Psychiater

Overal zullen bruggen geslagen moeten worden, als we willen dat mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstellen. Dat vereist samenwerking van behandelaren, gemeenten, zorgverzekeraars, patiënten- en familieorganisaties én het vereist dat de patiënten zelf meer invulling geven aan hun zorg. Dit is heel kort gezegd de kern van het rapport Over de brug.
In het artikel ‘Gescheiden werelden met elkaar verbinden’ in De Psychiater, december 2014, zet wetenschapsjournalist Jorn Hövels duidelijk de bedoelingen uiteen van het in oktober verschenen rapport Over de brug. In het artikel komen aan het woord Elsbeth de Ruiter, voorzitter van de NVvP-afdeling EPA, Jaap van Weeghel, directeur Kenniscentrum Phrenos en René Keet, psychiater bij de GGZ Noord-Holland-Noord.
Raadpleeg hier: Hövels, J. (2014) Gescheiden werelden met elkaar verbinden. De Psychiater, 21, 8, 22-25.

Back To Top