Skip to: Pilot training voor ouderen over zin van start gegaan

Kenniscentrum Phrenos website

Pilot training voor ouderen over zin van start gegaan

Op 17 mei 2017 zijn bij Levanto 13 mensen gestart met de pilot training ‘Heeft het zin? Training; hoe in gesprek te raken over zin’. Vanuit het Platform Rehabilitatie en Ouderen is het initiatief genomen om deze training te ontwikkelen, om daarmee  hulpverleners, naasten en oudere cliënten een handvat te bieden om met elkaar in gesprek te raken over zin. Bij een succesvolle pilot zal de training breder beschikbaar worden gesteld.

De training

In de training gaan mensen in zorg (de ouderen zelf), zorgprofessionals onder wie ervaringsdeskundigen en zo mogelijk de geestelijk verzorger, en naasten met elkaar in gesprek over zingeving en zinervaring. Deelname is vrijwillig. De training heeft het karakter van ‘train de trainers’: deelnemers zijn na de training beter toegerust om met de geboden werkvormen zelf ‘in gesprek te raken over zingeving’, maar ook om dat anderen te leren.
De training wordt gegeven door Benno Wiegers (SPV GGZ Friesland) en Paul Andreoli (klinisch psycholoog en coach) en bestaat uit drie tweewekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur voor maximaal 15 deelnemers onder wie 4-6 ouderen, 2-3 naasten, 1 geestelijke verzorger (zo mogelijk), 1 ervaringsdeskundige, 2-3 hulpverleners. De training is samengesteld mede op basis van het werkcahier Inspiratie en zingeving: het leven is de moeite waard van Trees van Gennip (Levensloop Academie – http://levensloopacademie.net/workshop-met-zin-ouder-worden). Voor de training is een werkmap gemaakt die ook kan dienen om na de training zelf met anderen in gesprek te gaan.

Evaluatie en verbeterpunten

Spannend en nieuw aan deze vorm van trainen is de volstrekte gelijkwaardigheid en wederkerigheid van de deelnemers. Juist bij zingeving kan er nooit iemand anders meer deskundig zijn over wat jij zelf als zin ervaart. Waar je wel deskundig in kan worden is het thema open, met eigen inbreng en gelijkwaardig aan de orde te brengen. Ook spannend is of mensen zich na de training toegerust voelen om zelf deze bijeenkomsten te organiseren.
Om dit te evalueren zullen de bijeenkomsten gemonitord worden door iemand die bij de ontwikkeling betrokken is geweest. Zij neemt niet deel aan het gesprek maar zal verslag doen van het proces. Daarnaast bespreken we met de deelnemers die dat willen of zij zichzelf met deze ervaring en het materiaal toegerust voelen om zelf in gesprek te gaan over zin.
Op grond van de uitkomsten zal het materiaal worden aangepast. De leden van de werkgroep denken graag mee over hoe de training breder in de organisatie verspreid kan worden.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dienke Boertien, stafmedewerker programma herstel en ervaringsdeskundigheid bij Phrenos: dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top