Skip to: Perspectief op Potenties wint Phrenos Prijsvraag

Kenniscentrum Phrenos website

Perspectief op Potenties wint Phrenos Prijsvraag

Tijdens de vergadering van de deelnemersraad op 14 oktober 2015 is de winnaar bekendgemaakt van de  inzending voor de Lustrumprijsvraag van Kenniscentrum Phrenos. De lustrumprijs zal feestelijk worden uitgereikt tijdens het Phrenos Psychosecongres op 3 december.
Phrenos-directeur Jeanne Nitsche liet veertien projectvoorstellen de revue passeren, alle met het doel een derde meer herstel te bewerkstelligen. Juryvoorzitter Piet Verbraak, voorzitter van het bestuur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), nodigde Jaap van der Stel, GGZ inGeest & Hogeschool Leiden en Juul Koene, Hogeschool Leiden (Lectoraat GGZ) naar voren voor hun winnende project Perspectief op Potenties – herstel door versterken executieve functies en zelfregulatie.
In dit projectvoorstel  presenteren zij hun idee om te werken aan een methodiek waarmee we in staat zijn, samen met de direct betrokkenen en bij voorkeur in hun context, in kaart te brengen in hoeverre en in welke mate er moeilijkheden zijn op het vlak van het executief functioneren. De methodiek moet tevens in staat zijn in kaart te brengen welke potenties er zijn om daarin (zelf en/of met steun van derden) verbetering te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door gerichte training om een bepaalde functie (opnieuw) te leren gebruiken binnen de context van het dagelijks functioneren. Dit laatste wordt functioneel herstel genoemd.
Bij functioneel herstel gaat het dus om de ‘onderliggende’ processen en capaciteiten die voor het sociaal functioneren en participatie vereist zijn en die – als die onvoldoende zijn ontwikkeld – het functioneren in de weg kunnen staan. En daarmee het algehele herstel.

ZEEF

Bij de ontwikkeling van de beoogde methodiek willen ze gebruikmaken van een reeds ver uitgewerkt voorstel van Hogeschool Leiden (Lectoraat GGZ), de ZEEF (zelfregulatie en 6 executieve functies). ZEEF bestaat uit een aantal stappen die erop gericht is moeilijkheden en potenties in kaart te brengen, en waar mogelijk leidt dit tot afspraken of plannen voor functioneel herstel (zie deel III). Elke stap is een trede lager in de zoektocht naar de achtergrond van de moeilijkheden, maar of zo’n trede lager moet worden gezet is vooraf niet bepaald, maar afhankelijk van de uitkomsten of bevindingen: is er voldoende zicht op het samenspel van moeilijkheden en potenties, of zijn er redenen nog dieper te kijken naar de achtergronden ervan? De methodiek besteedt expliciet aandacht aan contexten van functioneren en of de moeilijkheden duurzaam zijn, periodiek optreden en/of contextgebonden zijn.
Lees hier het volledige projectvoorstel
 

Back To Top