Skip to: Participeren!

Kenniscentrum Phrenos website

Participeren!

Op 3 februari 2016 kwamen ruim honderd afgevaardigden van gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties en ggz bijeen op de Bestuurlijke bijeenkomst: Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk. Het doel van deze dag was kennis delen en draagvlak creëren voor de regionale bijeenkomsten op uitvoeringsniveau. Deze regiobijeenkomsten zullen dit jaar georganiseerd worden door GGZ Nederland in samenwerking met Divosa, VNG, UWV en Cedris.

Werken draagt bij aan herstel

Jaap van Weeghel was een van de sprekers. Er is een diepe kloof tussen arbeidswens (>50%) en werkelijkheid (ca. 15% arbeidsparticipatie) bij mensen met ernstige psychische aandoeningen, vertelde hij. En dat terwijl werken voor de meeste Nederlanders het belangrijkste levensgebied is. Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben profijt van (betaald) werk. Het geeft hun een andere rol dan die van patiënt en het wordt gezien als hét bewijs van psychisch en maatschappelijk herstel. Mensen die werken worden minder gestigmatiseerd en werken is een beschermende factor voor depressie, het kan een overlevingsstrategie zijn.
Toch is er nog een hoge drempel voor een mensen met ernstige psychische aandoeningen om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Zij zijn onder andere bang gediscrimineerd te worden en als ze falen hun uitkering te verliezen. Van Weeghel gaf een aantal tips hoe de kans van slagen van re-integratie voor deze doelgroep verhoogd kan worden en ging in op de werking van Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Brainstorm

In de tweede helft van de bijeenkomst werd in groepjes gebrainstormd over wat nodig is om participatie van mensen met psychische aandoeningen te bewerkstelligen. Hieruit kwamen aanbevelingen voort zoals: handel vanuit cliëntperspectief, zorg dat je elkaar weet te vinden in de regio, maak re-integratie onderdeel van de behandeling, zoals bij IPS.
Lees ook het nieuwsbericht over deze bijeenkomst: ‘Hoe krijgen we psychisch kwetsbare mensen aan het werk?’ op www.samenvoordeklant.nl.

Meer weten?

Op de website www.samenvoordeklant.nl vindt u alles over de inspanningen van het samenwerkingsverband Divosa, VNG, UWV en Cedris inzake de implementatie van de Participatiewet.

Back To Top