Skip to: Oproep postervoorstellen voor het Phrenos Rehabilitatiecongres van 21 mei 2015

Kenniscentrum Phrenos website

Oproep postervoorstellen voor het Phrenos Rehabilitatiecongres van 21 mei 2015

Rehabilitatiecongres
Voor de postermarkt tijdens het Phrenos Rehabilitatiecongres van 21 mei 2015 kunt u  tot 3 april 2015 postervoorstellen indienen. Nieuw dit jaar is dat daarbij het onderscheid wordt gemaakt in Wetenschappelijke en Zorginnovatieve posters. Met zorginnovatie wordt onder andere bedoeld: initiatieven binnen en buiten de zorg, initiatieven van een cliënten- of oudervereniging, nieuwe invalshoeken en methodieken. De jury beoordeelt de ingediende voorstellen op onder andere de wetenschappelijke vernieuwing en/of  relevantie voor de praktijk.
Meer informatie over het indienen van een postervoorstel, de spelregels en de beoordelingsprocedure.

Back To Top