Skip to: Oproep postervoorstellen Psychosecongres ‘Participatie is een mensenrecht’ 22 november 2018 Zwolle

Kenniscentrum Phrenos website

Oproep postervoorstellen Psychosecongres ‘Participatie is een mensenrecht’ 22 november 2018 Zwolle

Het Psychosecongres vindt dit jaar voor de 14e maal plaats en is tot nu toe zeer succesvol geweest met steeds tussen de 300-400 bezoekers. Net als voorgaande jaren is er tijdens het congres een postersessie. U kunt hiervoor postervoorstellen indienen. Uw werk zal dan tijdens het congres onder de aandacht komen van veel hulpverleners.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke posters en zorginnovatieve posterpresentaties.
Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma, evaluatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging.

Voorstellen (in het Nederlands) kunnen tot uiterlijk donderdag 18 oktober worden ingediend. Klik hier voor meer informatie en het indienen van postvoorstellen.

Back To Top