Skip to: Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018 bij Helden van de Wijk II

Kenniscentrum Phrenos website

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018 bij Helden van de Wijk II

Bij de opening van het Kennisfestival Helden van de Wijk II op 31 oktober zal het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd worden. Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen.

Innovaties en voortrekkers

Het boek geeft actuele kennis over het werkveld in combinatie met ruime aandacht voor innovaties en praktijken met een voortrekkersrol voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Meer dan 30 professionals leverden een bijdarage aan dit boek. Zij beschrijven wat herstelondersteuning in de praktijk betekent en gaan onder andere in op WRAP, IPS, begeleid leren, Howie de Harp, Enik Recovery College, zelforganisatie van teams, buurtnetweerken, wijkgericht kwartiermaken, werken met resourcegroepen en het integraal werken in het sociale domein door gemeenten.
Deze praktijken sluiten goed aan bij de ideeën van de herstelbeweging en het concept van de positieve gezondheid (Machteld Huber) waarin gezondheid gedefinieerd wordt als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Uitgave

Met de Jaarboekenreeks biedt Kenniscentrum Phrenos professionals (in opleiding) in de ggz en in het sociale domein inzicht in de trends die zich in Nederland voordoen op het gebied van rehabilitatie, participatie en herstel(ondersteuning) bij ernstige psychische aandoeningen.
Dit praktijkgerichte Jaarboek  Participatie en Herstel 2017-2018 is een uitgave van SWP books en kwam tot stand op initiatief van Kenniscentrum Phrenos en de RIBW Alliantie. Het staat onder redactie van Jan Willem van Zuthem (Kwintes), Frederike Kroon (RIBW K/AM), Charlotte Wunderink (Hanzehogeschool Groningen, GGZ Friesland), Sonja van Rooijen (Trimbos-instituut) en Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos).
Meer informatie en bestelgegevens vindt u op de website van de uitgever: SWP
 
 
 

Back To Top