Skip to: Nog drie maanden subsidie voor ministeriële regeling IPS-CMD

Kenniscentrum Phrenos website

Nog drie maanden subsidie voor ministeriële regeling IPS-CMD

Op 29 november stopt de aanvraagperiode van de Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-regeling voor mensen met zogenoemde Common Mental Disorders. Heeft u nog cliënten op het oog voor wie IPS uitkomst zou kunnen bieden voor het vinden en/of behouden van een betaalde baan, aarzel dan niet! Er zijn nog veel trajecten beschikbaar.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan een betaalde baan of opleiding te helpen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Ggz-instellingen kunnen deze subsidieverzoeken indienen, maar hun samenwerkingspartners (gemeenten en UWV) kunnen hier ook alert op zijn voor hun klanten, die vanwege hun psychische problemen ondersteuning willen bij het vinden van werk.

De ministeriële IPS-regeling

Op 1 mei 2019 is een ministeriële regeling in werking getreden om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019.

Individuele Plaatsing en Steun is tot nu toe beperkt tot de groep mensen met ernstige psychische aandoeningen. De wens is dit uit te breiden naar andere mentale aandoeningen zoals angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADD/ADHD. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken deze subsidie beschikbaar gesteld.

Voor wie geldt de regeling?

Tot de groep mensen met common mental disorders behoren mensen met een gediagnosticeerde hoogprevalente psychische stoornis die in beginsel gedurende beperkte tijd (maximaal 2 jaar direct voorafgaand aan de subsidieaanvraag), evidence-based wordt behandeld in diagnosespecifieke ambulante of poliklinische zorgprogramma’s.

De ministeriële regeling IPS-CMD is gericht op mensen:
• met common mental disorders (zie bovenstaande definitie);
• die in behandeling zijn bij een ggz-instelling in de specialistische ggz (SGGZ), waarbij de regiebehandelaar de contactpersoon is om de integratie met zorg te realiseren;
• die kenbaar hebben gemaakt een wens te hebben om naar betaald werk te worden begeleid;
• die op het moment dat deze wens geuit wordt geen dienstverband hebben dan wel dienstverband met een geringe omvang én de klant de wens heeft om te werken in een andere sector/functie dan waarvoor het dienstverband is gesloten.

We hopen dat zo veel mogelijk cliënten van deze regeling kunnen profiteren. Met deze pilot werken we samen aan dat IPS beschikbaar wordt voor een grotere groep mensen in Nederland.
Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met Chrisje Couwenbergh (ccouwenbergh@kcphrenos.nl) of Lars de Winter (ldewinter@kcphrenos.nl)

Meer informatie

Back To Top