Skip to: NIPA-lunchwebinar over autisme en trauma

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinar over autisme en trauma

Op maandag 15 april a.s. organiseert het NIPA het eerste lunchwebinar in de reeks van 2024, ditmaal over autisme en trauma. Het lunchwebinar is van 12.15 tot 13.15u.

Het doel van het lunchwebinar is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het webinar heeft een praktische inslag: de deelnemers worden voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

Trauma en autisme

Dit webinar richt zich op (de relatie tussen) autisme en trauma. Het onderzoekt wat er al bekend is over dit onderwerp, hoe dit in de praktijk wordt toegepast, en welke aspecten nog onbekend zijn. Hierbij wordt tevens aangeduid waarom het relevant is om te kijken naar de specifieke deelonderwerpen van de volgende webinars om een breder begrip te krijgen van de impact van trauma op mensen met autisme.

Op deze vragen geeft Ella Lobregt-van Buuren antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseert zij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.

De spreker

Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS), locatie Lorna Wing, Dimence. Daarnaast is zij systeemtherapeut (NVRG) en onderzoeker. Eerder onderzocht zij de effectiviteit van EMDR en op dit moment de effectiviteit van integratieve Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor ernstige emotieregulatieproblemen bij volwassenen met autisme. Ook is zij nieuwsgierig naar hun verhalen over mentale ontregeling en herstel. Zij geeft consultatie aan werkers in de GGz en houdt regelmatig lezingen over suïcidaliteit, zelfbeschadiging en trauma(behandeling) bij volwassenen met autisme.

Praktisch

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 25

Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Back To Top