Skip to: NIPA-lunchwebinarreeks 2024

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinarreeks 2024

Autisme en Trauma

In 2024 organiseert het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) vier online lunchwebinars over autisme en trauma:

1. maandag 15 april 2024: Autisme en trauma
2. maandag 24 juni 2024: Autisme en gehechtheid
3. maandag 30 september 2024: Autisme en Immunopsychiatrie
4. maandag 2 december 2024: Het effect van trauma op het lichaam

Webinar 1: Autisme en trauma

Maandag 15-04-2024, 12.15 – 13.15 uur
Spreker: Ella Lobregt-van Buuren

Dit webinar richt zich op (de relatie tussen) autisme en trauma. Het onderzoekt wat er al bekend is over dit onderwerp, hoe dit in de praktijk wordt toegepast, en welke aspecten nog onbekend zijn. Hierbij wordt tevens aangeduid waarom het relevant is om te kijken naar de specifieke deelonderwerpen van de volgende webinars om een breder begrip te krijgen van de impact van trauma op mensen met autisme. Op deze vragen geeft Ella Lobregt-van Buuren antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseert zij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.
Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS), locatie Lorna Wing, Dimence. Daarnaast is zij systeemtherapeut (NVRG) en onderzoeker. Eerder onderzocht zij de effectiviteit van EMDR en op dit moment de effectiviteit van integratieve Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor ernstige emotieregulatieproblemen bij volwassenen met autisme. Ook is zij nieuwsgierig naar hun verhalen over mentale ontregeling en herstel. Zij geeft consultatie aan werkers in de GGz en houdt regelmatig lezingen over suïcidaliteit, zelfbeschadiging en trauma(behandeling) bij volwassenen met autisme.

Webinar 2: Autisme en gehechtheid

Maandag 24-06-2024, 12.15 – 13.15 uur
Spreker: Nanda Tak

In dit webinar gaat Nanda Tak in op de hechtingstheorie en hoe er een grotere kans bestaat van hechtingsproblematiek bij autisme. Hechting is geen statisch gegeven: met de tijd kan het wel of niet voldoen aan behoeften veranderen. Nanda gaat hierbij in op wat autisme en hechtingsproblematiek zijn, hoe dit in relatie kan staan tot trauma en wat het effect is op het latere leven. Ook zal zij vertellen over de impact van het hebben van een ouder met autisme op de hechting. Tot slot biedt Nanda handvatten voor het in kaart brengen van de hechtingsvorm en hoe om te gaan met onveilige hechting.

Nanda Tak is psychiater op de poli autisme en ADHD van GGZ inGeest. Zij heeft zich onder andere verdiept in de onderwerpen ouders met autisme en autisme en (onveilige) gehechtheid. In deze webinar zal zij vertellen over hoe de gehechtheid wordt gevormd in de jeugd en waarom dit de basis is voor onze krachten en kwetsbaarheden later in het leven. Daarna zullen we ingaan op hoe dit zich verhoudt tot de kwetsbaarheden die samen kunnen gaan met autisme. Tot slot bespreken we hoe je laagdrempelig de gehechtheid van iemand in kaart kunt brengen binnen een diagnostiek- of behandeltraject en welke handvatten er naar aanleiding daarvan kunnen zijn voor een verder behandelplan.

Webinar 3: Autisme en Immunopsychiatrie

Maandag 30-09-2024, 12.15 – 13.15 uur
Sprekers: Hemmo Drexhage en Bernadette Wijnker-Holmes

In dit webinar introduceren prof. dr. Hemmo Drexhage en drs. Bernadette Wijnker-Holmes de Immunopsychiatrie. Hierbij zal Hemmo ons meenemen in de basiskennis over deze wetenschap en wordt tevens benoemd welke onderzoeken momenteel uitgevoerd worden binnen dit veld. Daarnaast zal Bernadette middels het delen van de ervaringen van patiënten een licht werpen op wat behandelaren kunnen met kennis vanuit de Immunopsychiatrie, en wat nog niet.
Hemmo A. Drexhage is emeritus hoogleraar in de Medische en Klinische Immunologie aan het ErasmusMC in Rotterdam. De afgelopen 30 jaar heeft hij onderzoek gedaan op het gebied van de Immuno-neuro-endocrinologie met focus op de rol van het immuunsysteem bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen (de Immunopsychiatrie) en van stofwisselingsziekten als type-2-diabetes en obesitas. Hij is nog steeds actief in het evalueren en publiceren van de gegevens van drie grote EU- gefinancierde projecten op het gebied van de Immunopsychiatrie: “MOODINFLAME”, “PSYCH-AID” en “MOODSTRATIFICATION”. Deze projecten liepen van 2008-2023, waarbij 26 partnerinstellingen in 15 EU-landen betrokken waren en Hemmo de coördinator was van deze EU-projecten.
Bernadette Wijnker-Holmes is cultuur- en godsdienstpsycholoog en in opleiding voor geestelijk verzorger. Zij werkte van 2005-2018 in diverse staffuncties bij de NVA en schreef mee aan de Zorgstandaard Autisme. Voor het boek van professor H. Drexhage (2023). Immuno-Psychiatrie. Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen schreef zij een hoofdstuk over de mogelijke betekenis van deze nieuwe discipline voor patiënten en behandelaren in de praktijk.

In maart 2023 brachten Hemmo en Bernadette samen met Beatrice Keunen het boek ‘Immunopsychiatrie’ uit. Dit boek geeft nieuwe inzichten aan (aanstaande) professionals in onder andere de geneeskunde, psychologie en farmacologie. Het boek is te bestellen op www.swpbook.com/2488

Webinar 4: Het effect van trauma op het lichaam

Maandag 02-12-2024, 12.15 – 13.15 uur

Dit webinar richt zich op de fysieke effecten van trauma, zoals de activatie van het stressresponsesysteem en de vrijlating van stresshormonen. Hierbij specifiek hoe trauma anders kan werken bij mensen met autisme en hoe dit van invloed is op de behandeling.

De webinars vormen een eenheid met een overkoepelend thema van trauma. Ze bieden een balans tussen kennis van professionals, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten. De doelstelling is om behandelaren waardevolle informatie te bieden en hen te helpen deze inzichten toe te passen in de praktijk.

Voor wie?

De lunchwebinars zijn bedoeld voor (ervaringsdeskundige) zorgprofessionals die werken met mensen met autisme, zoals begeleiders, (klinisch) psychologen, peer-support werkers en psychiaters. Maar ook geïnteresseerde hulpverleners die weinig of (nog) niet met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom om deel te nemen.

De reeks is gratis toegankelijk voor medewerkers van de NIPA-leden. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 25,- per gekozen lunchwebinar

Meld je aan

Je kunt je eenvoudig aanmelden voor een of meerdere lunchwebinars via het aanmeldformulier.

Tot ziens bij de lunchwebinars!

 

Back To Top