Skip to: NIPA-lunchwebinarreeks 2024

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinarreeks 2024

Autisme en Trauma

In 2024 organiseert het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) vier online lunchwebinars over autisme en trauma:

1. maandag 15 april 2024: Autisme en trauma
2. maandag 24 juni 2024: Autisme en gehechtheid
3. maandag 30 september 2024: Autisme en Immunopsychiatrie
4. maandag 2 december 2024: Het effect van trauma op het lichaam

Webinar 1: Autisme en trauma

Maandag 15-04-2024, 12.15 – 13.15 uur

Dit webinar richt zich op (de relatie tussen) autisme en trauma. Het onderzoekt wat er al bekend is over dit onderwerp, hoe dit in de praktijk wordt toegepast, en welke aspecten nog onbekend zijn. Hierbij wordt tevens aangeduid waarom het relevant is om te kijken naar de specifieke deelonderwerpen van de volgende webinars om een breder begrip te krijgen van de impact van trauma op mensen met autisme. Op deze vragen geeft Ella Lobregt-van Buuren antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseert zij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.
Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS), locatie Lorna Wing, Dimence. Daarnaast is zij systeemtherapeut (NVRG) en onderzoeker. Eerder onderzocht zij de effectiviteit van EMDR en op dit moment de effectiviteit van integratieve Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor ernstige emotieregulatieproblemen bij volwassenen met autisme. Ook is zij nieuwsgierig naar hun verhalen over mentale ontregeling en herstel. Zij geeft consultatie aan werkers in de GGz en houdt regelmatig lezingen over suïcidaliteit, zelfbeschadiging en trauma(behandeling) bij volwassenen met autisme.

Webinar 2: Autisme en chronische mismatch

Maandag 17-06-2024, 12.15 – 13.15 uur
Spreker: Nanda Tak

In dit webinar gaat Nanda Tak in op de hechtingstheorie en hoe er een grotere kans bestaat van hechtingsproblematiek bij autisme. Hechting is geen statisch gegeven: met de tijd kan het wel of niet voldaan aan behoeften veranderen. Nanda gaat hierbij in op wat autisme en hechtingsproblematiek zijn, hoe dit in relatie kan staan tot trauma en wat het effect is op het latere leven. Ook zal zij vertellen over de impact van het hebben van een ouder met autisme op de hechting. Tot slot biedt Nanda handvatten voor het in kaart brengen van de hechtingsvorm en hoe om te gaan met onveilige hechting.

Webinar 3: Autisme en Immunopsychiatrie

Maandag 30-09-2024, 12.15 – 13.15 uur

Dit webinar introduceert het concept van Immunopsychiatrie, ontwikkeld door Hemmo Drexhage. Gedurende deze webinar zal de relatie tussen het immuunsysteem en psychische ‘problematiek’, zoals autisme, besproken worden. Het webinar zal ingaan op hoe ontstekingsprocessen in het lichaam, gereguleerd door het immuunsysteem, invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en het verloop van autisme. Wat kunnen zorgprofessionals leren van deze benadering? Hierbij worden de volgende belangrijke vragen gesteld:
– Hoeveel wetenschappelijk onderzoek ligt er ten grondslag van deze benadering?
– Wat kunnen zorgprofessionals leren van deze benadering?
– Moeten bestaande interventies wellicht aangepast worden kijkend vanuit deze benadering?

Webinar 4: Het effect van trauma op het lichaam

Maandag 02-12-2024, 12.15 – 13.15 uur

Dit webinar richt zich op de fysieke effecten van trauma, zoals de activatie van het stressresponsesysteem en de vrijlating van stresshormonen. Hierbij specifiek hoe trauma anders kan werken bij mensen met autisme en hoe dit van invloed is op de behandeling.

De webinars vormen een eenheid met een overkoepelend thema van trauma. Ze bieden een balans tussen kennis van professionals, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten. De doelstelling is om behandelaren waardevolle informatie te bieden en hen te helpen deze inzichten toe te passen in de praktijk.

Voor wie?

De lunchwebinars zijn bedoeld voor (ervaringsdeskundige) zorgprofessionals die werken met mensen met autisme, zoals begeleiders, (klinisch) psychologen, peer-support werkers en psychiaters. Maar ook geïnteresseerde hulpverleners die weinig of (nog) niet met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom om deel te nemen.

De reeks is gratis toegankelijk voor medewerkers van de NIPA-leden. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 25,- per gekozen lunchwebinar

Meld je aan

Je kunt je eenvoudig aanmelden voor een of meerdere lunchwebinars via het aanmeldformulier.

Tot ziens bij de lunchwebinars!

 

Back To Top