Skip to: Nieuwe Lector Zorg & Innovatie in de psychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe Lector Zorg & Innovatie in de psychiatrie

Oktober 2015. Nynke Boonstra, opleider verpleegkundig specialist en senior onderzoeker bij GGZ Friesland, is gedurende vier jaar benoemd als lector aan NHL Hogeschool. Zij gaat invulling geven aan het lectoraat Zorg & Innovatie in de psychiatrie. Hiermee investeren beide organisaties in toegepast onderzoek.
Boonstra zal in haar lectoraat de nadruk leggen op het bevorderen van zelfmanagement en herstelondersteunende zorg. Patiënten krijgen in Nederland veelal behandeling vanuit zorgprogramma’s waarbij de stoornis leidend is.  Hoe patiënten in hun eigen dagelijks leven functioneren komt dan op de tweede plaats, terwijl dit voor hen juist het belangrijkste is. Het lectoraat gaat zich daarom richten op het (door)ontwikkelen van meetinstrumenten en behandelingen die beogen patiënten meer regie te geven in de behandeling. Daarbij staat voorop hoe succesvol iemand weer kan functioneren in zijn of haar dagelijks leven.
In het voorjaar van 2016 wordt Nynke Boonstra officieel geïnstalleerd als lector Zorg & Innovatie in de psychiatrie.

Back To Top