Skip to: Netwerk Vroege Psychose timmert flink aan de weg

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerk Vroege Psychose timmert flink aan de weg

NVP1Binnen het Netwerk Vroege Psychose (NVP) is veel gaande. Niet alleen is het ledental sinds kort boven de magische grens van 200 uitgestegen, maar ook de commissie NVP zal binnenkort worden uitgebreid. Dat komt goed uit, want volgens het Jaarplan 2016 staan er veel activiteiten op stapel voor het komende jaar.

Model voor visitatie en intercollegiale toetsing

Een van die activiteiten is het initiatief om een aanvraag in te dienen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) met betrekking tot het ontwikkelen van een model voor visitatie en intercollegiale toetsing op enerzijds het gebied van zorg voor mensen met Vroege Psychose en anderzijds zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Is deze zorg conform de nieuwe richtlijnen en wat vinden hulpverleners, cliënten en familieleden van de geboden zorg? Een belangrijke en inspirerend thema, dat door de leden van het NVP breed gedragen wordt. Nu maar hopen dat dit ook bij het NKO het geval is.

Digitaal Platform

Een andere nieuwe activiteit van het NVP is het Digitaal Platform. Dit Platform moet een spreekbuis worden voor alle leden en de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen bevorderen. Het Platform bevat naast de nieuwspagina en agenda onder meer een wekelijkse blog en samenvattingen van relevante recente wetenschappelijke artikelen rond vroege psychose. Tevens is er een ledenpagina, waarmee leden elkaar moeiteloos kunnen vinden.
Het Platform is besloten en alleen voor leden toegankelijk, maar surft u gerust eens naar de blogpagina, de pagina met aangesloten teams, en het overzicht van wetenschappelijke artikelen. Deze pagina’s zijn voor iedereen toegankelijk.
Nu ook op twitter: https://twitter.com/VroegePsychose

Back To Top