Skip to: Ministeriële regeling maakt 200 IPS-trajecten beschikbaar voor mensen met common mental disorders

Kenniscentrum Phrenos website

Ministeriële regeling maakt 200 IPS-trajecten beschikbaar voor mensen met common mental disorders

14 maart 2019
Op 1 mei 2019 (of mogelijk eerder) treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019. De duur van een IPS-traject is twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar.

Er zal subsidie beschikbaar komen waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor deze nieuwe doelgroep. Ook personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor een IPS-traject. Ggz-instellingen kunnen voor deze personen subsidie aanvragen bij UWV. Om cliënten uit zo veel mogelijk verschillende gemeenten in aanmerking te laten komen voor een IPS-traject, is het aantal toe te kennen IPS-trajecten beperkt tot vijf per gemeente. Van de groep mensen in de bijstand is maar liefst 31 procent ook in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Van de mensen met een UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt 39 procent deze uitkering primair op basis van ggz-problematiek. Ggz-problemen kunnen het vinden en behouden van werk enorm bemoeilijken. De verwachting is dat IPS de juiste specialistische begeleiding kan bieden. Aan de nieuwe regeling wordt ook onderzoek gekoppeld om te zien of deze aanpak voor mensen met CMD inderdaad passend is.

Meer informatie over de regeling kunt u vinden in de infosheet en infographic.

Webinar over de ministeriële regeling

Op donderdag 21 maart van 11.00 – 12.00 uur organiseert de Programmaraad een webinar waarin de deelnemers alle ins- en outs krijgen over de regeling en ook de gelegenheid hebben om vragen te stellen.

Vanaf 1 mei 2019 (of mogelijk eerder) treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun ook beschikbaar te maken voor mensen met zogenoemde Common Mental Disorders (CMD, lichtere psychische aandoeningen). De aanvraagperiode loopt van 1 mei (of mogelijk eerder) t/m 29 november 2019.

Het ministerie van SZW stelt een subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor deze CMD doelgroep. De duur van deze IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Ook personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een IPS-traject. Ggz-instellingen kunnen voor deze personen subsidie aanvragen bij UWV. Om cliënten uit zo veel mogelijk verschillende gemeenten in aanmerking te kunnen brengen voor een IPS-traject, is het aantal toe te kennen IPS-trajecten beperkt tot 5 trajecten per gemeente.

Aanmelden

Back To Top