Skip to: Meer dan 950 bezoekers verwacht op het landelijk F-ACT-congres 2018 in Utrecht

Kenniscentrum Phrenos website

Meer dan 950 bezoekers verwacht op het landelijk F-ACT-congres 2018 in Utrecht

Donderdag 20 september vindt voor de zestiende keer het jaarlijkse nationale F-ACT Congres plaats, dit keer in de binnenstad van Utrecht. Dit jaar staat het congres in het teken van de ambitie om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk thuis en in samenwerking, in de wijk, met andere zorg- en welzijnsorganisaties te bieden. Dit jaar is het congres in Utrecht, omdat Utrecht hierin voorop loopt. De organisatie heeft al meer dan 950 aanmeldingen vanuit heel Nederland

Gemeente Utrecht, Altrecht, Kwintes, Lister, Enik Recovery College, Zilveren Kruis, Jellinek en Resilience+ organiseren gezamenlijk dit kennisfestival. Zij willen laten zien, horen en ervaren dat betere zorg geleverd wordt door deze in de wijk te bieden en daarbij meer aan te sluiten bij hulpvragen van cliënten en dat ervaringsdeskundigen hierin een goede rol kunnen spelen. Het gaat daarbij niet alleen over goede GGZ-zorg, maar ook over vragen op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar werk. In de wijk werken zij nauw samen met partners in de wijk zoals huisartsen, de sociale buurtteams, maar ook woningcorporaties en wijkagenten die vaak als eerste signaleren dat het psychisch niet goed gaat met mensen in de wijk. GGZ-professionals zetten hun expertise in waar dat nodig is en voorkomen daarmee dat klachten verergeren en sneller goede zorg wordt ingezet.

De proeftuinen die gedraaid zijn in de wijken Overvecht en Lunetten presenteren deze dag hun ervaringen en kunnen bezocht worden. Het delen van ervaringen en van elkaar leren staat centraal tijdens het congres. Er zijn sprekers met diverse achtergronden, zoals Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. In totaal zijn er meer dan 80 sprekers en workshops in de Domkerk, de Janskerk, het UCK en op buitenlocaties, waarin de laatste stand van zaken aan bod komt over GGZ-zorg in de wijk.

Het congres is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in de ggz, praktijkondersteuners, huisartsen, sociale wijkteams, welzijn, wonen en participatie, gemeentelijke beleidsmensen en natuurlijk ook voor mensen die zelf cliënt en/of verwant zijn.

Aanmelden voor het congres kan tot op de dag zelf. De informatiemarkt in de Domkerk  is voor geïnteresseerden vrij toegankelijk. Daar vindt u ook de stand van Kenniscentrum Phrenos.

Meer informatie over het F-ACT congres:

https://www.resilienceplus.nl/index.php/evenementen/fact-2018

meer informatie over de F-ACT methodiek:

https://www.f-actnederland.nl/wat-is-f-act/

Back To Top