Skip to: Masterclass Veranderen en leren – cultuurverandering

Kenniscentrum Phrenos website

Masterclass Veranderen en leren – cultuurverandering

masterclassggz_cultuurverandering2Op 16 maart vond bij Vilans in Utrecht een masterclass plaats, georganiseert door samenwerkingspartners van het programma Nieuwe wegen GGZ en Opvang. De masterclass ging over innoveren en het bewerkstellingen van cultuurverandering. Dagvoorzitter Anette Goltstein formuleerde de centrale vraag: ‘Hoe zorg je dat wat er in de projecten tot stand komt, ook doorsijpelt naar de organisaties erachter?’ Cultuurverandering is een belangrijk aspect voor effectieve innnovatie. Iedereen die betrokken is, moet het oude loslaten en ruimte maken voor het gezamenlijke nieuwe en wel op een manier waarop het ook geborgd is.

Wat wil je bespreken?

In de ochtend werden met de werkvormen pitchen en aan de hand van het AQAL model van Ken Wilder geinventariseerd welke vragen er leefden bij de groep en hoe die te beantwoorden. Concrete voorbeelden uit een project in Amsterdam Zuid-Oost maakten de theorie tastbaarder.

Loskomen van je vaste denkpatronen

In de middag waren er verschillende workshops. Een speedcursus Creatief denken. Met behulp van onder andere een korte oefening worden deelnemers bewust van hun vaste denkpatronen. Dorothé van Slooten, themacoördinator Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming, gaf een workshop Socratische dialoog. Dit leidde tot het inzicht dat je je eigen inzichten niet kunt opdringen, maar verder komt door het gesprek hierover te voeren, zonder oordeel over dilemma’s. In de workshop CultuurVeranderVerhalen ging Cecile Snijders in op de kracht van een persoonlijk verhaal bij cultuurveranderingen. Annet Goltstein begeleidde een workshop Werkenmet beelden. Doel is om deelnemers te laten ervaren dat het werken met beelden andere verhalen en completere inzichten oplevert èn dat het niet moeilijk is om te doen.
De masterclass leverde veel inzichten op hoe andere werkvormen en attitude kan leiden tot betere implementatie van innovaties, bijvoorbeeld:

  • Vraag de deelnemers aan het overleg waar ze het over willen hebben
  • Voer geen debat en discussie maar een (Socratische) dialoog
  • Activeer meerdere zintuigen (naast praten en kijken)

 
Meer hierover kunt u lezen in het uitgebreide verslag op de website van Nieuwe wegen GGZ en Opvang
 

Back To Top