Skip to: Masterclass Onderzoek Antistigma Interventies: 9 januari 2015

Kenniscentrum Phrenos website

Masterclass Onderzoek Antistigma Interventies: 9 januari 2015

Over psychische aandoeningen bestaan nog vele misverstanden en vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Zij ervaren stigmatisering vaak als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. In Nederland verbindt de stichting Samen Sterk zonder Stigma (SSzS) vele antistigma-initiatieven en heeft speerpunten voor stigmabestrijding op het werk en in de GGz. Vanwege de grote nadruk op participatie van mensen met een beperking, is stigmabestrijding de komende jaren ook een belangrijk speerpunt van het overheidsbeleid. Ook onder hulpverleners groeit de behoefte aan betrouwbare informatie over dit thema.
De tijd is dus rijp om gerichter stigma te bestrijden, met interventies die (bewezen) succesvol zijn. Er is (meer) onderzoekskennis nodig om de aanpak van stigma beter op doelgroepen en domeinen te kunnen afstemmen. Daartoe moeten de kennis en de krachten worden gebundeld, in de vorm van een (Academische) Werkplaats Stigmabestrijding waarin meerdere partijen samenwerken. Vanuit zo’n werkplaats kunnen antistigma programma’s systematisch worden ontwikkeld, getest en in de praktijk verspreid. Wat kunnen we hierbij van het Verenigd Koninkrijk leren, waar men meer ervaring heeft met (onderzoek naar) antistigma programma’s?
De laatste jaren neemt het aantal studies wel toe. Zo worden binnenkort een proefschrift over zelfstigma (Van Zelst) en één over stigma bij verslaving (Van Boekel) verdedigd.
Datum en tijd:
Vrijdag 9 januari 2015, 10.30 uur – 15.00 uur
Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Cobbenhagengebouw, ruimte CZ 112
[table colwidth=”10|450″ ]
Dagvoorzitter:$Dr. Evelien Brouwers (Tranzo, Tilburg University)
10.30-11.00$Registratie en ontvangst met koffie en thee
11.00-11.45$What we know from research concerning anti-stigma interventions: prof. dr. Thornicroft, King’s College, UK.~~Eén van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van stigma en psychiatrie. Prof. Thornicroft was één van de initiatiefnemers van de antistigma campagne Time to Change in Groot-Brittannië.
11.45-12.00$State of the Art stigma onderzoek in Nederland: prof. dr. Jaap van Weeghel, Tranzo, Tilburg University.~~Naast hoogleraar tevens wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos en hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij zorgbedrijf Dijk en Duin.
12.00-12.45$Discussieronde onder leiding van Jacobine Geel
13.00-13.30$Lunch aangeboden door Tranzo
14.00-15.00$Promotie en openbare verdediging proefschrift Leonieke van Boekel.~~Stigmatization of people with substance use disorders: Attitudes and perceptions of clients, healthcare professionals and the general public.
[/table]
Aanmelden & meer informatie
Aan het bijwonen van de masterclass zijn geen kosten verbonden, wel is het prettig als u zich aanmeldt.
Aanmelden kan tot 8 december 2014. U kunt zich hier aanmelden!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gita Gokoel, G.Gokoel@tilburguniversity.edu /  013 – 466 4223.
 
 

Back To Top