Skip to: Manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’

Kenniscentrum Phrenos website

Manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’

Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN hebben het initiatief genomen tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’. Het manifest is opgesteld vanuit de overtuiging dat een goede geestelijke gezondheid voor ieder mens persoonlijk van belang is,  een economische factor van betekenis is en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving.
Dit  manifest is een oproep aan zorgaanbieders, de politiek en maatschappelijke partners om de krachten te bundelen en in te zetten op:
• Het tijdig herkennen en behandelen van psychische problemen onder jongeren;
• Betere leefomstandigheden voor mensen met psychische kwetsbaarheid;
• Kwalitatief goede, toegankelijke en gepaste geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk gericht op herstel;
• Effectieve samenwerking op verschillende niveaus.
Dit initiatief sluit goed aan bij de ambities van het plan van aanpak Over de Brug (2014).
Het manifest is te downloaden op GGZ Connect
 
 

Back To Top