Skip to: Lidmaatschap Netwerk Vroege Psychose voortaan individueel

Kenniscentrum Phrenos website

Lidmaatschap Netwerk Vroege Psychose voortaan individueel

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) gaat met ingang van januari 2015 over op individueel lidmaatschap. Het NVP is een netwerk voor en door professionals die werkzaam zijn in vroege psychosezorg. Tot nog toe was het lidmaatschap van teams uitgangspunt. Om het bereik te vergroten en vanuit de ambitie van het NVP om vroege psychose-zorg in Nederland verder te ontwikkelen, zal het lidmaatschap voortaan op individuele basis geschieden. Dan kunnen ook onderzoekers, vertegenwoordigers van cliëntenbelangenverenigingen en familieledenverenigingen zich aansluiten bij het NVP en hierin een bijdrage leveren.
Ook voor de huidige deelnemers geldt dat zij zich opnieuw moeten inschrijven.
Deelname aan het NVP is mogelijk voor:
– professionals, waaronder ervaringsdeskundigen, werkzaam in vroege psychosezorg (al dan niet in een team);
– vertegenwoordigers van cliënten- en familiebelangenverenigingen;
– onderzoekers en inhoudelijk betrokkenen bij vroege psychosezorg.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen. Nieuw is dat deelnemers die niet verbonden zijn aan een lidinstelling van Phrenos jaarlijks een bijdrage van € 50,- gaan betalen aan het Netwerk. Zij ontvangen na aanmelding een bericht om de automatische incasso te regelen. Voor deelnemers die wel verbonden zijn aan een lidinstelling van Phrenos is deelname aan het Netwerk dus gratis (wel inschrijven graag!).
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de pagina van het Netwerk Vroege Psychose op deze website. Hier kunt u ook informatie over en de voorwaarden van het individuele lidmaatschap downloaden.

Back To Top