Skip to: Kennis & krachten bundelen

Kenniscentrum Phrenos website

Kennis & krachten bundelen

Het NIPA is opgericht vanuit een duidelijke behoefte. We weten dat veel ggz-organisaties met dezelfde thema’s rondom autisme bezig zijn en behoefte hebben aan dezelfde soort inhoudelijke (kennis)producten en diensten.

We zijn dit netwerk gestart in de overtuiging dat het geheel meer is, dan de som der delen. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar kennis en ervaring samenbrengen. Ook omdat we in een tijd leven waarin ontwikkelbudgetten bescheiden zijn. Door dit samen te brengen, kunnen we meer.

Bij veel organisaties doet zich bovendien de ontwikkeling voor dat autismeafdelingen worden opgeheven en autismezorg wordt ondergebracht in generalistische teams. Met als mogelijk bijeffect dat de expertise verwatert, versplintert en soms zelfs deels verdwijnt. Dat maakt het extra belangrijk om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Back To Top