Skip to: Autismezorg verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

Autismezorg verbeteren

Bij het NIPA geloven we dat bij goede autismezorg wordt uitgegaan van de unieke persoon, niet van zijn of haar diagnose autisme. Daarom zetten we ons in voor persoonsgerichte zorg. Zorg met een positieve insteek, gericht op herstel.

We denken dat het bij goede autismezorg gaat om het helpen inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en valkuilen en het stimuleren van zelfmanagementvaardigheden. Kennis van de eigen handleiding en het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten, dragen eraan bij dat een persoon met autisme zichzelf meer kan accepteren en zich beter thuis voelt in een omgeving en maatschappij die regelmatig andere verwachtingen hebben.

Bovendien is de persoon met autisme met deze kennis en vaardigheden beter toegerust en minder afhankelijk van (toekomstige) zorg en begeleiding, ook in een periode dat het minder gaat.

Back To Top