Skip to: Voor wie?

Kenniscentrum Phrenos website

Voor wie?

Dit lerende netwerk is voor alle zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en managers die zich bezighouden met het thema somatische gezondheid en leefstijl voor mensen met psychische problemen een gezondheidszorgorganisatie. Van origine was dit netwerk enkel gericht op mensen met ernstige psychische problemen. Een matige somatische gezondheid is echter niet exclusief voor mensen met ernstige psychische problemen, maar ook voor mensen met mildere psychische klachten. Ons netwerk ook open voor professionals die werkzaam zijn in de gespecialiseerde ggz, de polikliniek, eerstelijnszorg of in instellingen voor beschermd en begeleid wonen.

Back To Top