Skip to: Terugblik bijeenkomst 31 januari 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Terugblik bijeenkomst 31 januari 2023

Eerste online bijeenkomst lerend netwerk Herstel in de Triade van 31 januari 2023
Na een korte introductie over de werkwijze van het netwerk en de generieke module Naasten gaan we over tot het delen van kennis en praktijkuitwisseling.

Kennis
Gijs Kok (Projectmedewerker ‘Herstellen van én in de triade’ en senior verpleegkundige HIC Tilburg) presenteert de resultaten van het onderzoek Herstel van én in de Triade; het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz binnen de ART teams van Breburg:
De drie onderdelen:
1. Inzicht in de ervaringen en behoeften rond samenwerking in de triade:

 • Cliënten: een positieve focus, duidelijkheid over elkaar rollen, inspraak, aandacht voor onderlinge verbinding;
 • Zorgverleners: triadisch werken als onderdeel van de dagelijkse zorg, praktische handvatten, methodische aanpak;
 • Naasten: betrokkenheid, duidelijkheid over eigen rol, actieve samenwerking, ruimte voor emoties.

2. Met welke instrumenten kan de samenwerking in de triade verbeterd worden?

 • Een animatiefilmpje over herstel;
 • Een ‘3 in 1’ gespreksondersteuner. Lees het artikel in Participatie en Herstel;
 • Een overzicht van aanvullende tools: de twee van de werkkaarten van de generieke module Naasten Samenwerken met Naasten en Patiënt houdt samenwerken met naaste af en het maken van een ecogram;
 • Triade coaches: getraind in coaching en beschikbaar voor vragen, inspiratie en ondersteuning in de teams.

3. Op welke manier kunnen de instrumenten geïmplementeerd en geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk? Dit onderdeel loopt nog.

Praktijkuitwisseling
Christine Kuiper (werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos en projectmedewerker bij Radicale Vernieuwing) introduceerde kort het Actie-onderzoek Radicaal vernieuwen met triadisch werken in de langdurige ggz en de vraag die daar centraal staat:
Hoe kan triadisch werken bijdragen aan een betekenisvol leven voor cliënten en naasten en hoe kunnen hulpverleners hier in de alledaagse praktijk zelf vorm aan geven?

Vervolgens gingen de aanwezigen met deze vraag in tweetallen elkaar om de beurt bevragen op een situatie waarin je voelde dat je echt van betekenis was voor naasten en/of de samenwerking met naasten als positief hebt ervaren. Of op een situatie waarin jij als naaste ervoer dat een hulpverlener er voor je was en/of je betrok.
In de mentimenter deelden de deelnemers wat de ervaring zo positief maakte: luisteren naar elkaar, luisteren naar alle perspectieven, eerlijkheid en openheid ook over wat je lastig vindt, vraag als naaste zelf wat je nodig hebt, naasten horen in hun machteloosheid, jezelf als professional niet als ‘de wijze’ presenteren maar laten zien dat je ook mens bent, ga echt op zoek naar naasten, use negative experiences in a positive way, zorg dat naasten altijd iemand van de zorg kunnen bereiken. En vooral: neem de tijd, dat betaalt zich terug in goede relaties en goede behandeling.
Op de vraag wat er nodig is om die positieve ervaringen te versterken kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

 • De tijd nemen betaalt zich terug. Je kan de tijd nemen als je weet hoe je kan prioriteren. Dat kunnen we versterken.
 • Het vraagt dat we echt anders gaan werken. Daar moet je meer medewerkers in meekrijgen om die cultuuromslag te maken.
 • Het is niet gemakkelijk om met veel verschillende en botsende perspectieven om te gaan. Maar het is wel cruciaal voor herstel binnen het netwerk. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van hulpverleners.
 • Maak meer gebruik van de Familie Ervaringsdeskundige: voor naasten om hun eigen ervaringen te kunnen delen en verkennen en voor de zorg om sensitief te worden voor het werken met naasten.
 • Positieve prikkel van zorgverzekeraars.

Met deze input stellen we de agenda voor de volgende bijeenkomst samen.
Nog een paar tips:

 • Wellicht ondersteunt de reflectietool ontwikkeld binnen Radicale Vernieuwing om verandering in je eigen praktijk te ondersteunen.
 • Het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen en hun naasten.
Back To Top