Skip to: Werken aan herstel in de triade

Kenniscentrum Phrenos website

Werken aan herstel in de triade

Uitnodiging

Dinsdag 31 januari 2023, 14.30 tot 16.30 uur, vindt online de eerste bijeenkomst van het Netwerk Herstelgericht werken vanuit de Triade plaats. Wil jij kennis opdoen en delen over triadisch werken, zorg dan dat je erbij bent!  Direct aanmelden voor deze bijeenkomst   (Lees meer)

In dit themanetwerk werken we aan vergroting van het triadisch werken in de ggz. Daarbij vatten we de term naasten ruim op. Het kan gaan om alle mensen die voor de cliënt van belang zijn. Psychische problemen hebben ook altijd invloed op de naasten. We betrekken naasten vanaf het eerste begin bij de behandeling. Cliënten en naasten trekken gelijk op bij de behandeling.

Boegbeeld

Marij de Roos is boegbeeld van het netwerk werken aan herstel vanuit de triade. Zij is senior beleidsmedewerker bij GGz Breburg. Vanuit deze functie heeft zij de landelijke ontwikkelingen HIC en ART ondersteund en zich binnen GGz Breburg beziggehouden met implementatie van herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, familiebeleid, HIC, ART, FACT en VIP. Ook was zij acht jaar bestuurslid bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

‘Stevig inzetten op een goed contact in de triade is van groot belang. Iedereen in de triade – cliënt, familie en medewerker – plukt daar uiteindelijk de vruchten van. Voor herstelprocessen is samenwerken in de triade onontbeerlijk. Het vraagt soms in het begin extra inspanning, openheid en geduld om samen over een drempel te stappen, maar levert daarna vaak veel op. Je kunt veel leed verzachten als je oog hebt voor het belang van contact, uitwisseling, begrip en samenwerking tussen cliënten, hun naasten en hulpverleners. Familie ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen om ons over die drempel te helpen.’

Marij de Roos: ‘Ik zet me graag in voor dit themanetwerk. Het heeft wat mij betreft de voorkeur om het netwerk in de triade samen te stellen. Daarom roep ik zowel cliënt- en familievertegenwoordigers als hulpverleners én management die hieraan willen bijdragen op om zich aan te sluiten. Juist dan, of misschien zelfs alleen dan, kunnen we met dit thema een volgende stap vooruit maken.’
Back To Top