Skip to: Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

5 januari 2018 Eind vorig jaar verscheen de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017. Het Trimbos-instituut brengt in de monitor jaarlijks ontwikkelingen en verschuivingen in de zorg in kaart en vraagt een landelijk panel van 2000 mensen met ernstige psychische problemen naar hun kwaliteit van leven en ervaringen met de zorg.

Geen intensivering ambulante zorg

De resultaten laten zien dat de ambities bij de meeste veldpartijen onverminderd groot blijven, maar dat ze veel frustraties ervaren bij het realiseren van die ambities. De verhouding tussen uitgaven aan bedden (intramurale zorg) en ambulante zorg tussen 2012 en 2016 is nagenoeg niet  veranderd. Er is wel beddenafbouw, maar de overblijvende bedden zijn van een hoger verzorgingsniveau. En de ambulante zorg werd niet intensiever, maar verschoof naar lichtere, kortdurende zorgvormen van Basis GGZ en POH GGZ.

De nieuwe peiling van het panel Psychisch Gezien laat zien dat de meeste panelleden nog steeds  (erg) eenzaam zijn en  niet participeren in de maatschappij op de manier zoals zij dat zouden willen.

Versnipperde financiering

Uit de monitor blijkt echter ook dat er wel degelijk veel pogingen worden ondernomen om met nieuwe lokale projecten en samenwerkingstrajecten vorm te geven aan een verbeterde (organisatie van de) zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Een belangrijke oorzaak voor de stagnatie komt voort uit financiële schotten tussen en binnen verschillende financieringskaders. Het regionale speelveld, met per regio enkele tientallen financiers is te complex  geworden en te versnipperd om tot een effectieve gezamenlijke regionale aansturing te komen.

Brief van begeleidende commissie

In een brief aan de staatssecretaris roept de begeleidende commissie van de monitor met vertegenwoordigers vanuit verzekeraars, instellingen, cliënten en wetenschap daarom op tot actie om te komen tot een eenvoudiger, flexibeler en meer geïntegreerde financiering van zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen.

Download de brief

De Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017 kunt u downloaden op de website van het Trimbos-instituut

Back To Top