Skip to: Routekaart en keuzehulp voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos website

Routekaart en keuzehulp voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos heeft een implementatieplan uitgewerkt voor samenwerking tussen de GGz en het sociaal domein. Dat plan gaat vergezeld van een routekaart en keuzehulp waarmee partijen regionale samenwerking (verder) vorm kunnen geven.

In het door Kennsicentrum Phrenos uitgevoerde project zijn werkwijzen en interventies geïnventariseerd die door een tiental regionale taskforces zijn gehanteerd. Die taskforces zijn op initiatief van Zilveren Kruis opgezet om samen met gemeenten, professionals en cliënten te komen tot een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Omdat de zorgbehoefte bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) vrijwel nooit uitsluitend betrekking heeft op GGz-behandeling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling, wonen, sociale contacten, en werken/daginvulling, is deze samenwerking tussen de zorg (ZvW) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van essentieel belang.

De regionale taskforces hielden zich vooral bezig met visievorming, het opzetten van multidisciplinaire overlegstructuren en het vormen van multidisciplinaire teams. Zo hebben zij elk werkwijzen en interventies ontwikkeld en toegepast die de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen verbeteren. Kenniscentrum Phrenos heeft deze werkwijzen en interventies geïnventariseerd en beschreven.

De resultaten zijn verwerkt in een implementatieplan en gaan vergezeld van de routekaart met keuzehulp. Deze zijn terug te vinden op de projectpagina.

Back To Top