Skip to: Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’

 

Utrecht 14-03-2017

Header 550x210Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen_2Vooraankondiging

Op 12 april organiseert de Programmaraad samen met het ministerie van SZW, GGZ Nederland en Kenniscentrum Phrenos in Utrecht een landelijke informatiemiddag over het programma ‘Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met psychische aandoeningen aan het werk te helpen.

Behandeling en werk

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werk veel kan bijdragen aan het herstel van psychische klachten: door werk nemen klachten vaak af, terwijl werkloosheid en inactiviteit ze juist versterken. Werk biedt immers structuur, inkomen en sociale contacten en geeft een gevoel van eigenwaarde en ‘ertoe doen’. Het ligt daarom voor de hand dat organisaties en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg samen met hun counterparts van Werk & Inkomen proberen verbindingen te leggen tussen re-integratie en participatie enerzijds en behandeling anderzijds.
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet onlangs weten deze samenwerking te willen stimuleren. Ze stelt daarom 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van de participatie van mensen met psychische aandoeningen: de Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen. Dit programma sluit aan op de goede ervaringen die zijn opgedaan met het rondje langs de arbeidsmarktregio’s (de ‘Werkateliers’) en op de leerervaringen uit de vier voorbeeldregio’s.
Arbeidsmarktregio’s en ggz-instellingen kunnen gezamenlijk een beroep doen op de ‘Impuls’ voor financiële ondersteuning om regionale samenwerking op te zetten, door te ontwikkelen of structureel te verankeren, met als doel de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te vergroten.

Voor wie?

De informatiemiddag is bedoeld voor professionals en beleidsmakers die werken aan de (re-)integratie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, bij bijvoorbeeld UWV, gemeenten, sociale werkbedrijven of organisaties voor geestelijke gezondheid. De middag heeft vooral meerwaarde voor mensen in centrumgemeenten die beslissen of adviseren over het en vormgeven van een regionaal samenwerkingsplan in het kader van de ‘Impuls’.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst vindt plaats op 12 april van 12.00 tot 17.00 uur in de Supernova-zaal in de Utrechtse Jaarbeurs. Reserveer deze datum vast in u agenda!

Het programma

Op 12 april geven wordt u geïnformeerd over de  Financiële Impuls Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen, over de voorwaarden om hierop een beroep te kunnen  doen, goede voorbeelden uit de regio en de methodiek IPS.
12.45 uur plenair programma met:
• Welkom door de dagvoorzitter
• Toelichting van SZW op de financiële impuls en de voorwaarden
• Feiten en cijfers door prof. dr. Jaap van Weeghel
• Terugblik op werkateliers en de presentatie van het rapport Samen werken aan werk
• Ervaringsdeskundige Rozemarijn van Seventer aan het woord
• Toelichting op de rol van de Programmaraad
14.15 uur start ronde 1 met keuze uit 3 workshops:
1. Herkennen van en omgaan met psychische aandoeningen – Paul de Rooij, SBCM ☚
2. Stigma en de benadering van werkgevers  – Dorien Verhoeven, Samen Sterk  ☚
3. Wat is Individuele Plaatsing en Steun? En een praktijkvoorbeeld van een gemeente waar al wordt samengewerkt tussen gemeente en een GGZ-instelling rond IPS – Cris Bergmans, Phrenos; een gemeente en Marcel Spijkerman, UWV ☚
15.15 uur start ronde 2 met keuze uit 3 workshops:
1. Een instrument voor cliëntvertegenwoordigers in de context van samenwerking GGZ-Werk& Inkomen – Diane Bulsink, Verweij-Jonker instituut en Branko Hagen, LCR ☚
2. Samenwerking in de regio: praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking tussen gemeente en GGZ ☚
3. MensenMetMogelijkheden methodiek: krachtige samenwerking en aanpak in regio – Monique Klompé, projectleider MMM en voorzitter NVvA ☚
16.15 uur plenaire afsluiting:
• Belangrijkste onderzoeksresultaten n.a.v. ervaringen in vier regio’s’ – Zinziz
• Hoe verder?  Toelichting op vervolg, helpdesk, routewijzer en rol Programmaraad
16.45 borrel
Let op: Op 12 april maakt u een keuze voor de workshops die u graag bezoekt.

Aanmelding

Aanmelden voor de bijeenkomst kan nu door hier te klikken.

Back To Top