Skip to: Lancering eerste hulp bij acute psychische klachten

Kenniscentrum Phrenos website

Lancering eerste hulp bij acute psychische klachten

GGz-organisaties Mondriaan en GGzE zijn medio november 2015 gestart met de training Mental Health First Aid (MHFA). De training biedt hulpverleners en andere deelnemers kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met ernstige en/of acute psychische klachten. Er is een grote behoefte aan een dergelijke training: één op de vier Nederlanders krijgt ergens in het leven te maken met psychische problemen. Steeds vaker leidt dat tot ernstige psychische klachten en crisissituaties.
Door de ambulantisering in de psychiatrie maken mensen met een psychische kwetsbaarheid steeds zichtbaarder onderdeel uit van onze samenleving. De kennis over psychische klachten en hoe daarmee om te gaan ontbreekt vaak bij hulpverleners – zoals brandweer en politie – die ook te maken hebben met mensen die psychisch in de war zijn. Mondriaan en GGzE willen de hulpverleners ondersteunen met kennis en vaardigheden zodat zij de vaak complexe situaties optimaal voorbereid tegemoet kunnen treden.
MHFA is een training die al in talloze landen over de hele wereld wordt gegeven, maar tot op heden niet in Nederland. GGzE en Mondriaan achten er de tijd rijp voor; de eerste trainers zijn inmiddels opgeleid en klaar om hun kennis door te geven. De introductie van deze training gebeurt gefaseerd. De focus ligt in de eerste fase op beroepskrachten die in hun werk te maken kunnen krijgen met mensen met psychische klachten. Voorbeelden zijn medewerkers in het onderwijs en bij politie, justitie en brandweer. In een later stadium wordt de cursus breed aan het publiek aangeboden,  zoals nu ook gebeurt bij EHBO-cursussen.
De training biedt kennis en inzicht en leert de deelnemer hoe om te gaan met iemand die psychische klachten ontwikkelt of in een crisissituatie verkeert. Het begint met het bijspijkeren van algemene kennis: wat zijn stoornissen zoals depressie, psychose en een angststoornis? Wanneer spreken we van een crisis en onder welke omstandigheden kan die zich voordoen? Deelnemers leren de symptomen herkennen, ze leren waar ze hulp kunnen halen en wat ze zelf kunnen doen om de betrokkene bij te staan.
MHFA is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het wordt momenteel in 23 landen ingezet. In Groot-Brittannië hebben al meer dan duizend trainers en 85.000 mensen de training gevolgd. Onderzoek wijst uit dat deelnemers zich na voltooiing van de training voldoende toegerust voelen om zo nodig hulp te bieden. De training blijkt ook de sociale afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Dit draagt bij aan de destigmatisering van psychische gezondheidsproblemen.
Meer informatie

Back To Top