Skip to: Krachten bundelen in Renkum

Kenniscentrum Phrenos website

Krachten bundelen in Renkum

Renkum is de eerste gemeente in Nederland die de functie Zorgverbinder heeft ontwikkeld omdat steeds meer inwoners psychische problemen hebben. De Zorgverbinder bundelt krachten van de gemeente, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwcoöperatie Vivare, de GGD, en ggz-instelling Pro persona. Zo wil men mensen met ernstige psychische problemen beter en sneller helpen.

Hulp bieden aan mensen die in de war zijn

‘Het initiatief komt voort uit een toename van problemen op het terrein van verward gedrag in de Veiligheidsregio Gelderland Midden. De Zorgverbinder werkt niet vanuit één organisatie maar vormt een schakel tussen de verschillende hulpbronnen. Denk aan de woningbouw, de wijkagent, de gemeente, welzijn (zoals Renkum voor Elkaar) en zorgverleners zoals huisartsen. De Zorgverbinders vallen onder het team Veiligheid van de gemeente en dus niet onder het sociaal domein. Hiervoor kozen we omdat de inbedding bij het veiligheidsdomein voorkomt dat de Zorgverbinders worden opgeslokt door de toenemende vraag naar zorg en sociaal domein. Hierdoor kan de Zorgverbinder snel schakelen en lopen problemen niet (verder) uit de hand,’ aldus Marloes Waaijenberg, Adviseur Zorg & Veiligheid,  Team Veiligheid gemeente Renkum.

Het profiel van een Zorgverbinder

Er zijn nu meerdere Zorgverbinders actief in Renkum. Het zijn mensen die niet zo snel bang zijn of terugdeinzen voor moeilijke situaties. Zij helpen mensen als Wmo-consulenten, buurtcoaches of jeugdconsulenten bij lastige kwesties. Dat beaamt Marjan, een van de Zorgverbinders: ‘Ik krijg signalen en dan ga ik op pad. Soms kondig ik dat aan, maar soms ga ik gewoon.’ Al met al voorziet de Zorgverbinder in het opvullen van leemtes op die momenten dat inwoners vastlopen door het creëren van overzicht, leggen van lijntjes en het helpen met het snel regelen van hulp/ondersteuning of zorg.

Toegevoegde waarde van de Zorgverbinder

Julian Pieters, sociaal werker bij Renkum voor Elkaar vertelt dat hij veel contact heeft met en signalen opvangt van inwoners. Bij ernstige signalen kan hij terecht bij de Zorgverbinder. Daardoor komen inwoners met ernstige problemen niet meer op de wachtlijst van het sociaal team. ‘Als je iemand met complexe problemen naar de gemeente moet doorsturen, ben je deze vaak alweer kwijt. En als wij vanuit welzijn het gevoel hebben dat een casus te “zwaar” is voor ons, of als wij de kennis niet hebben, dan kunnen we nu ook de Zorgverbinder inschakelen.’ Ervaringsdeskundige Gwen van der Weg: ‘In Nederland is het helaas zo dat op het moment dat het slecht met je gaat, er veel van je verwacht wordt. Juist dan ben je daar natuurlijk niet toe in staat. Zeker in geval van problematiek van generatie op generatie, kunnen we er niet van uitgaan dat de zelfredzaamheid groot genoeg is om vraagstukken met het netwerk zelf op te lossen. Als het écht misgaat, dan is het fijn als er één iemand de regie op zich kan pakken. En daar komt de Zorgverbinder om de hoek kijken.

Momenteel wordt de Zorgverbinder doorontwikkeld en is deze structureel geborgd met financiering van de woningbouwcoöperatie en de gemeente.

Meer weten?

Dit filmpje vormt een mooi voorbeeld van wat de Zorgverbinder doet en hoe de Zorgverbinder mensen helpt en hier is meer achtergrondinformatie te vinden: Wijk-GGD’er gemeente Renkum | ZonMw Projects en Aanvraag implementatie wijk GGD’er V | ZonMw Projects

Bron

Dit artikel is gemaakt naar aanleiding van de tweede bijeenkomst van de reeks lunchwebinars Ggz en Sociaal domein. We gingen in gesprek met Marloes Waaijenberg (Adviseur Zorg en Veiligheid bij de gemeente Renkum), Marjan Scholten (Zorgverbinder), Julian Pieters (sociaal werker bij Renkum voor Elkaar), Gwen van der Weg (psycholoog, loopbaancoach en (familie) ervaringsdeskundige).

Lunchwebinars

Phrenos organiseert dit jaar nog twee webinars in de reeks Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

 

Back To Top