Skip to: Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Levenskwaliteit verhogen door krachten te bundelen

Mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Hoe kunnen we écht vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels?

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde vanuit deze vraag met ZonMw-middelen het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Het helpt zorg en sociaal domein te bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. In deze interactieve webinarreeks laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe jij aan de slag kunt hiermee en hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten. Om zo bij te dragen aan samenhang, kwaliteit én innovatie. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat en zijn of haar naasten als doel. Ben jij erbij?

Vier lunchwebinars

We organiseren in 2023 vier webinars waarin mensen uit de regio’s hun ervaringen met de samenwerking tussen ggz en sociaal domein delen.

Webinar 1: 26 januari 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)
In deze eerste bijeenkomst zoomen we in op de regio Zaanstreek Waterland. In Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Wormerland sluiten ggz-medewerkers van Parnassia en de GGD en ervaringsdeskundigen standaard aan bij de wijkteams. Ook zetten de gemeenten in op meer samenwerking en contact in de wijk zelf, zodat opschalen naar specialistische zorg minder vaak nodig is. In deze sessie laten o.a. Ina Boerema, projectleider GGD Zaanstreek-Waterland, Pamela Lucas, Onderzoeker Stedelijk Sociaal Werk van de HvA, Marloes de Block, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het Meldpunt en advies bijzondere zorg van GGD Zaanstreek-Waterland en Gilles Schipper, ervaringsdeskundige bij Ervaringskenniscentrum PLEQ, zien hoe laagdrempelige steun voor mensen met ernstige psychische problemen vorm krijgt.
Lees hier alvast meer over deze regio: Laagdrempelige ondersteuning bij complexe psychische problematiek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Webinar 2: 30 maart 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Webinar 3: 14 september 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Webinar 4: 30 november 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top