Skip to: Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Levenskwaliteit verhogen door krachten te bundelen

Mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Hoe kunnen we écht vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels?

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde met ZonMw-middelen het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Het helpt zorg en sociaal domein te bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie in de voor zorg voor mensen met ernstige psychische problemen. Gedurende dit traject kwamen we mooie voorbeelden tegen. In een reeks webinars laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe jij aan de slag kunt in jouw regio en hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat en zijn of haar naasten. Ben jij erbij?

Vier lunchwebinars

We organiseren in 2023 vier webinars waarin mensen uit de regio’s hun ervaringen met de samenwerking tussen ggz en sociaal domein delen.

Geen kosten voor deelname 

Organisatie: Kenniscentrum Phrenos 

U ontvangt na aanmelding daags voor de webinar een link. 

Webinar 4: 30 november 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Hoe kunnen we écht vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels?

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde met ZonMw-middelen het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Het helpt zorg en sociaal domein te bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie in de zorg voor mensen met ernstige psychische problemen. In dit webinar zoomen we in op deze tool. We laten zien hoe jij met het Kompas aan de slag kunt in jouw regio en hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat en zijn of haar naasten. Ben jij erbij?

 

Webinars die eerder plaatsvonden

Webinar 3: 14 september 12.00 – 12.45 uur
Wat als we mensen die vastlopen éérder helpen? In  Webinar 3  zoomen we in op het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) in Doetinchem. Hier bouwen ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en huisartsen/POH GGZ samen aan een ecosysteem dat een veel ruimer en laagdrempeliger palet van mogelijke interventies biedt aan mensen die even worstelen met het leven of liefst zelfs vóór dat moment. Zo vinden deze mensen sneller hulp of steun die ze nodig hebben in hun eigen wijk of buurt. Met als bijkomend voordeel dat mensen niet op wachtlijsten voor de gespecialiseerde zorg komen. Momenteel experimenteert men onder meer met het herstelondersteunend gesprek (HOG). Het gaat écht om anders denken en doen.
In deze sessie hoor je vanuit verschillende perspectieven hoe je samen aan een ecosysteem kunt bouwen, hoe de experimenten verlopen, wat de geleerde lessen zijn en wat het oplevert voor de mens om wie het gaat. Ben jij erbij?

Webinar 2: 30 maart 12.00 – 12.45 uur
In de tweede bijeenkomst zoomen we in op de gemeente Renkum. De gemeente Renkum is in 2020 gestart met de pilot Zorgverbinder, een samenwerkingsverband waarin gemeente, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwvereniging Vivare, de GGD, en GGZ instelling Pro persona samenwerken. Met als doel dat ketenpartners elkaar snel weten te vinden, meldingen sneller worden opgepakt en de kennis en kunde over psychische problematiek vergroot. In deze sessie komen o.a. Marloes Waaijenberg, Adviseur Zorg & Veiligheid gemeente Renkum, Julian Pieters, sociaal werker bij Renkum voor Elkaar (Welzijn) aan het woord. Zij laten zien hoe zij met deze bundeling van krachten beter en sneller kunnen bijdragen aan laagdrempelige steun voor mensen met ernstige psychische problemen.

Webinar 1: 26 januari 12.00 – 12.45 uur 
In deze eerste bijeenkomst zoomden we in op de regio Zaanstreek Waterland. In Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Wormerland sluiten ggz-medewerkers van Parnassia en de GGD en ervaringsdeskundigen standaard aan bij de wijkteams. Ook zetten de gemeenten in op meer samenwerking en contact in de wijk zelf, zodat opschalen naar specialistische zorg minder vaak nodig is. In deze sessie laten o.a. Ina Boerema, projectleider GGD Zaanstreek-Waterland, Pamela Lucas, Onderzoeker Stedelijk Sociaal Werk van de HvA, Marloes de Block, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het Meldpunt en advies bijzondere zorg van GGD Zaanstreek-Waterland en Gilles Schipper, ervaringsdeskundige bij Ervaringskenniscentrum PLEQ, zien hoe laagdrempelige steun voor mensen met ernstige psychische problemen vorm krijgt.
Lees hier alvast meer over deze regio: Laagdrempelige ondersteuning bij complexe psychische problematiek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top