Skip to: Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Lunchwebinars GGZ en Sociaal domein 2023

Levenskwaliteit verhogen door krachten te bundelen

Mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Hoe kunnen we écht vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels?

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde met ZonMw-middelen het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Het helpt zorg en sociaal domein te bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie in de voor zorg voor mensen met ernstige psychische problemen. Gedurende dit traject kwamen we mooie voorbeelden tegen. In een reeks webinars laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe jij aan de slag kunt in jouw regio en hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten. Om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat en zijn of haar naasten. Ben jij erbij?

Vier lunchwebinars

We organiseren in 2023 vier webinars waarin mensen uit de regio’s hun ervaringen met de samenwerking tussen ggz en sociaal domein delen.

Geen kosten voor deelname 

Organisatie: Kenniscentrum Phrenos 

U ontvangt na aanmelding daags voor de webinar een link. 

Webinar 1: 26 januari 12.00 – 12.45 uur 
In deze eerste bijeenkomst zoomden we in op de regio Zaanstreek Waterland. In Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Wormerland sluiten ggz-medewerkers van Parnassia en de GGD en ervaringsdeskundigen standaard aan bij de wijkteams. Ook zetten de gemeenten in op meer samenwerking en contact in de wijk zelf, zodat opschalen naar specialistische zorg minder vaak nodig is. In deze sessie laten o.a. Ina Boerema, projectleider GGD Zaanstreek-Waterland, Pamela Lucas, Onderzoeker Stedelijk Sociaal Werk van de HvA, Marloes de Block, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het Meldpunt en advies bijzondere zorg van GGD Zaanstreek-Waterland en Gilles Schipper, ervaringsdeskundige bij Ervaringskenniscentrum PLEQ, zien hoe laagdrempelige steun voor mensen met ernstige psychische problemen vorm krijgt.
Lees hier alvast meer over deze regio: Laagdrempelige ondersteuning bij complexe psychische problematiek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Webinar 2: 30 maart 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

In de tweede bijeenkomst zoomen we in op de gemeente Renkum. De gemeente Renkum is in 2020 gestart met de pilot Zorgverbinder, een samenwerkingsverband waarin gemeente, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwvereniging Vivare, de GGD, en GGZ instelling Pro persona samenwerken. Met als doel dat ketenpartners elkaar snel weten te vinden, meldingen sneller worden opgepakt en de kennis en kunde over psychische problematiek vergroot. In deze sessie komen o.a. Marloes Waaijenberg, Adviseur Zorg & Veiligheid gemeente Renkum, Julian Pieters, sociaal werker bij Renkum voor Elkaar (Welzijn) aan het woord. Zij laten zien hoe zij met deze bundeling van krachten beter en sneller kunnen bijdragen aan laagdrempelige steun voor mensen met ernstige psychische problemen.

Webinar 3: 14 september 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Webinar 4: 30 november 12.00 – 12.45 uur (aanmelden)

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top