Skip to: Koninklijke onderscheiding Hans van Peperstraten

Kenniscentrum Phrenos website

Koninklijke onderscheiding Hans van Peperstraten

Op 25 april kreeg Hans van Peperstraten van de burgemeester van Woerden de onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau opgespeld. Hans van Peperstraten heeft vanaf 2003 tot en met heden de psycho-educatie aan mensen met psychotische stoornissen op een hoger plan getild.
Door het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, trainen en doorontwikkelen van programma’s
Psycho-educatie voor hulpverleners aan cliënten heeft hij aan de GGz een belangwekkend zorgonderdeel toegevoegd. Hij heeft vanaf 2004, o.a. voor Kenniscentrum Phrenos en haar voorganger, tot en met heden veelvuldig trainingen Psycho-educatie verzorgd voor hulpverleners van GGz-instellingen.
Onder redactie van o.a. Van Peperstraten verscheen in 2010 de volledig geactualiseerde publicatie ‘Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden’, een uitgave van Kenniscentrum Phrenos, GROUP/Geestkracht en het Trimbos instituut.
De Train-de-trainer Psycho-educatie werd door Van Peperstraten in 2012 uitgebreid toegepast in het kader van de Update Psycho-educatie, waarbij een 60 tal GGz-professionals geschoold werden tot Trainer Psycho-educatie. Van Peperstraten is de laatste jaren in het bijzonder aandacht gaan besteden aan de digitalisering van Psycho-educatie door met collega’s binnen Parnassia Den Haag e-healthmodules te ontwikkelen gericht op ‘Omgaan met je psychose’, ‘Anti-psychotica’ en ‘Gewichtscontrole bij Anti-psychotica’.

Back To Top