Skip to: Kom naar het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg?

Kenniscentrum Phrenos website

Kom naar het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg?

Op donderdag 30 september 2021 vindt het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Een bijzondere hybride editie, georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met relevante (onderzoeks)groepen en partijen in de Nederlandse psychosezorg. Deelnemers kunnen het programma live of online volgen. 

Waarom mag je dit congres niet missen?

Nynke Boonstra, voorzitter van het Netwerk Vroege Psychose zegt hierover: “Dit is dé dag in het jaar waarop je alle nieuwe inzichten op een rij op een presenteerblaadje aangereikt krijgt. Je wordt bijgepraat over alle nieuwe ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van medicatiestrategieën en psychologische behandeling. Natuurlijk is dit ook een dag waarop je hulpverleners, cliënten en naasten kunt ontmoeten, inspiratie kunt opdoen en indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen kunt horen. Bovendien kun je van gedachten wisselen in het debat over wat goede VIP-zorg is. Kortom: Als je werkt met mensen met een psychosegevoeligheid wil je erbij zijn!”

Hoe ziet het programma eruit?

Deze dag staat in het teken van nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotische aandoeningen én de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie daarvan. De dagvoorzitters zijn Wim Veling (psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG) en Marieke Pijnenborg (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie en hoofd wetenschappelijk onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe).
De dag start met lezingen van Jim van Os, psychiater en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht, over innovatie in de ggz, en Tanja Tillemans en Bert Stavenuiter (resp. voorzitter en directeur MIND Ypsilon) over werken in de triade. Daarna volgen inleidingen op de vier hoofdthema’s:
1. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose (Nynke Boonstra, psycholoog)
2. Medicatie (Lieuwe de Haan, psychiater)
3. Nieuwe interventies en psychologische mechanismen (Marieke Pijnenborg, psycholoog)
4. Herstel en participatie (Irene van de Giessen, ervaringsdeskundige)

In het middagprogramma kunnen de aanwezigen workshops kiezen over deze vier thema’s. Denk aan workshops over wat goede zorg in moet houden, over het kiezen van een antipsychoticum, medicatieafbouw, zingeving en spiritualiteit, maatschappelijke participatie.

Meer informatie

Het congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met HAMLETT, GROUP, NVP, PsychoseNet, Anoiksis, Ypsilon (Mind), RGOc, Nieuwe GGZ. Alle informatie over deelnamekosten, aanmelden en acrreditatie vindt u op onze scholingspagina.

Back To Top